Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 13.10.2014 klo 11.00

Osana 31.10.2013 ilmoitettua strategista uudelleenjärjestelyä Sanoma on päättänyt jatkaa neljän glossy-kategoriaan kuuluvan lehtensä (Beau Monde, Grazia, Marie Claire ja Nouveau) julkaisemista Hollannissa. Taustalla on Sanoman teemastrategia Hollannissa sekä lisääntynyt yhteistyö SBS Broadcastingin kanssa. Lehdet ovat osoittaneet tuovansa huomattavaa lisäarvoa Naiset- sekä Uutiset & viihde -teema-alueisiin. Päätös merkitsee Sanoman Hollannin aikakauslehtitoimintojen strategisen uudelleenarvioinnin loppuunsaattamista.

Sanoma Media Netherlands keskittyy teema-alueisiin Naiset, Lapset ja nuoret, Uutiset ja viihde sekä Autot ja koti. Teema-alueiden integroitu tarjooma käsittää aikakauslehdet, digitaalisen median, tapahtumat, videot ja television. Mainituilla neljällä lehdellä on merkittävä asema teema-alueissa Naiset sekä Uutiset & viihde.

Beau Monden, Grazian, Marie Clairen ja Nouveaun sekä SBS:n välistä yhteistyötä vahvistetaan siirtämällä lehdet tv-yhtiö SBS Broadcastingille. Tammikuun 1. päivästä alkaen lehtien toimitukset sekä markkinointi- ja myyntitiimit sijaitsevat SBS Broadcastingin toimitalossa Amsterdamissa.

Sanoman viime vuonna ilmoittamaan strategiseen uudelleenarviointiin sisältyi Hollannin aikakauslehtiportfolion keskittäminen tärkeimpiin brändeihin. Mainittuja neljää lehteä lukuun ottamatta kaikki uudelleenarvioinnin kohteena olevat lehdet on myyty ja muutama lehti on sulautettu suurempiin brändeihin. Sanoman aikakauslehtiportfolion ydin Hollannissa koostuu jatkossa 21 lehtinimikkeestä.

Lisätietoa
Sanoman konserniviestintä, Robin Janszen, p. +31 6 2293 2643 tai viestinta@sanoma.com

Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.