Mediankäytön siirtyessä digitaalisiin kanaviin, käytön mittaamiseen tarvitaan entistä parempia menetelmiä. Suomen suurimmat mediatalot ovat käynnistäneet yhteistyössä hankkeen, jonka tavoitteena on mediankulutuksen kokonaisnäkymän nykyistä parempi ymmärtäminen. 

Alma Media, Sanoma Media Finland, Yleisradio, MTV ja Otavamedia teettivät viime keväänä  selvitystyön, joka osoitti selkeästi, ettei suomalainen mediankulutuksen mittaaminen vastaa digitalisoituvan mediankentän vaatimuksiin.  Selvitystyön pohjalta on nyt päätetty käynnistää hanke, jolla haetaan mediankulutuksen kokonaisnäkymän ymmärtämistä.

”Digitaalisuus yhdistää kaikkia mediataloja ja -brändejä. Sisältöjen ja palveluiden kulutus on jo monikanavaista. Nyt tarvitaan mittaamisjärjestelmät, jotka tukevat tätä kehitystä ja sen seurantaa”, toteaa selvitystyön toteuttaneen Frankly Partnersin toimitusjohtaja Anna-Riikka Hovi. Hankkeessa luodaan yhteiset pelisäännöt ja terminologia sekä edistetään uusien mediasuunnittelutyökalujen kehittämistä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on optimaalinen resurssien käyttö. ”Ideaalitilassa siirrymme tavoittavuuksien mittaamisesta tuloksellisuuden osoittamiseen mittaamisen automatisointia hyödyntäen”, Hovi jatkaa.

Muutoshankkeen johdossa toimivat aluksi maamme suurimmat mediatalot: Alma Media, Sanoma Media Finland, Yleisradio ja MTV. Hankkeen toteuttamiseen rekrytoidaan asiantuntijatiimi.   

Kehityshanke on muutaman vuoden mittainen. Nykyisiä media-alan mittausjärjestelmiä ei ole tarkoitus lakkauttaa, vaan uutta mallia kehitetään niiden rinnalla. 

Suomalaisten mediankulutuksen kokonaisvaltaisemmassa ymmärtämisessä hyötyvät kaikki – niin kustantajat, mediapalveluiden tuottajat, toimitukset, mainostajat sekä markkinointiviestinnän suunnittelun parissa työskentelevätkin.

”Haluamme varmistaa, että meillä on mittarit kehittää suomalaiselle mediankäyttäjälle mahdollisimman kiinnostavia monikanavaisia sisältöjä sekä mainostajille relevantteja ratkaisuja”, linjaa Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pekka Soini.  ”Tänään julkistettu ja pian käynnistyvä hanke on erinomainen osoitus suomalaisen mediakentän yhteispelistä. Se on myös keskustelun avaus ja kutsu alan toimijoille liittyä mukaan suomalaisen median kehittämiseen”, Soini jatkaa.

Lisätietoja:
Pekka Soini, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland, p. 09 122 2000, pekka.soini@sanoma.fi
Heikki Rotko, toimitusjohtaja, MTV Oy, p. 010 300 5292, heikki.rotko@mtv.fi
Kai Telanne, toimitusjohtaja, Alma Media, p. 010 665 3500, kai.telanne@almamedia.fi
Lauri Kivinen, toimitusjohtaja, YLE, p. 09 1480 5003, lauri.kivinen@yle.fi