Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2013 klo 9.00

Kolmas vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 568,1 milj. euroa (2012: 599,5).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5,1 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 76,9 milj. euroa (2012: 79,8).
 • Liikevoittoon sisältyi -316,6 milj. euroa (2012: -18,3) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden ei-kassavirtavaikutteisista arvonalentumisista ja rakennejärjestelykuluista sekä myyntivoitoista ja -tappioista.
 • Tulos osaketta kohden oli -1,61 euroa (2012: 0,23).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (2012: 0,30).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 110,6 milj. euroa (2012: 86,9).
 • Näkymät (muuttumattomat): Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan alle 180 milj. euroa.
 • Pitkän aikavälin tavoitteet (muuttuneet): Sanoman pitkän aikavälin tavoitteissa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5, omavaraisuusaste 35–45 % ja nettovelkaantumisaste alle 100 %. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisia eriä. Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.

Tammi-syyskuu

 • Liikevaihto oli 1 664,5 milj. euroa (2012: 1 789,6).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,1 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 141,9 milj. euroa (2012: 199,2).
 • Liikevoittoon sisältyi -384,8 milj. euroa (2012: -24,0) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden ei-kassavirtavaikutteisista arvonalentumisista, rakennejärjestelykuluista sekä myyntivoitoista ja -tappioista.
 • Tulos osaketta kohden oli ‑1,72 euroa (2012: 0,94).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (2012: 0,69).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 50,4 milj. euroa (2012: 83,8).

Avainlukuja*

  Oikaistu  Oikaistu Oikaistu
 7–9/7–9/Muutos1–9/1–9/Muutos1–12/
milj. euroa20132012%20132012%2012
Liikevaihto568,1599,5-5,21 664,51 789,6-7,02 376,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä76,979,8-3,6141,9199,2-28,8231,0
  % liikevaihdosta13,513,3 8,511,1 9,7
Liikevoitto-239,661,5 -242,9175,2 181,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista-265,538,8 -294,379,5 69,9
Tilikauden tulos ***-265,538,1 -294,3158,6 149,0
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit **   48,038,026,259,5
% liikevaihdosta   2,92,1 2,5
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***/****   -20,412,0 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***/****   -7,89,8 8,3
Omavaraisuusaste, % ****   34,140,5 41,3
Nettovelkaantumisaste, % ****   109,187,2 78,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   9 88410 590-6,710 381
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   10 20510 901-6,410 804
        
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot-1,610,23 -1,720,46 0,39
Tulos/osake, euroa ****-1,610,23 -1,720,94 0,88
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ****0,680,5327,30,310,51-38,81,18
        
Oma pääoma/osake, euroa ****   5,447,96-31,67,82

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardissa. Uudistettu standardi poisti mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Muutetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Vuoden 2012 osalta oikaisu pienentää omaa pääomaa 52,0 milj. euroa 1 576,6 milj. euroon ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa 231,0 milj. euroon.
** Sisältäen rahoitusleasingit
*** Liukuva 12 kk
**** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot   

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

Kolmas neljännes
”Taloudellinen ympäristö pysyi heikkona kolmannella neljänneksellä ja sen seurauksena liikevaihto jatkoi laskuaan. Kulusäästöjen ansiosta pystyimme pääosin kompensoimaan liikevaihdon negatiivisen kehityksen. Neljännesten väliset ajoituserot tukivat kolmannen neljänneksen operatiivista kehitystä ja näin ollen konsernin näkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan.”

Sanoma Redesign – Sanoma suunnittelee historiansa laajinta muutosta
”Uudet teknologiat muuttavat perusteellisesti kuluttajien käyttäytymistä, ja mainostajat seuraavat kuluttajia. Tämä tarkoittaa nopeaa kasvua digitaalisessa mainonnassa, joka mahdollistaa tarkan kohdentamisen, mitattavuuden ja tulospohjaisen hinnoittelun.

Vastaamme muutokseen suunnittelemalla kuluttajamediatoimintomme uudelleen ja keskittämällä liiketoimintaamme rakenteellisesti houkuttelevimmille markkinoille sekä siirtymällä kohti entistä digitaalisempia palveluja.  Keskitymme kahteen vahvaan liiketoiminta-alueeseemme: johtaviin monikanavaisiin kuluttajamedioihin ja kasvaviin digitaalisiin toimintoihin Suomessa ja Hollannissa sekä oppimisen toimintojen erinomaiseen asemaan valikoiduilla markkinoilla. Arvioimme parhaillaan Venäjän, keskisen Itä-Euroopan ja Belgian kuluttajamediatoimintojemme strategista asemaa.

Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kolmesta strategisesta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Sanoma Media Netherlands, Sanoma Media Finland ja Sanoma Learning. Kuluttajamediatoimintoihin perustetaan Sanoma Digital -yksikkö luomaan kriittistä massaa digitaalisten palvelujen kasvun vauhdittamiseksi, kehittämään digitaalista osaamista ja nopeuttamaan innovaatioiden kaupallistamista.

Suunnittelemme toimintamallin ja organisaation muutosta voidakseen toteuttaa strategiaamme. Tavoitteenamme on viedä muutos päätökseen ilman pitkäaikaisia vaikutuksia tuloksentekokykyymme. Suunnittelemme saavuttavamme tavoitteemme keskittämällä liiketoimintojamme ja hakemalla merkittäviä lisäsäästöjä.

Sanoma suunnittelee laajentavansa käynnissä olevaa 60 milj. euron (brutto) kustannussäästöohjelmaansa 40 milj. eurolla (brutto), eli yhtiö tavoittelee yhteensä 100 milj. euron bruttosäästöjä. Suunniteltujen kokonaissäästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suunnitteilla oleva säästöohjelma johtaa todennäköisesti työsuhteiden vähennyksiin, sisältäen tänään julkistetut Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikköön (sis. Helsingin Sanomat, Nelosen uutiset ja Metro) ja Hollannin aikakauslehtitoimintoihin kaavaillut muutokset. Työsuhteiden vähennykset ovat valitettavia mutta todennäköisesti väistämättömiä, jotta yhtiö voi kehittyä ja investoida innovaatioon ja kasvuun myös tulevaisuudessa.

Käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut paikallisten lakien ja säännösten mukaan ja teemme lopulliset päätökset neuvottelutulosten perusteella. 

Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.

Sanoma suunnittelee konsernin historian laajinta muutosta. Meidän on tehtävä vaikeita valintoja, jotta voimme rahoittaa kasvun edellyttämät investoinnit ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet niissä liiketoiminnoissa, joihin keskitymme.”

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (ennallaan, julkaistu 23.7.2013)
Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Tammi–syyskuun 2013 osavuosikatsauksen webcast-lähetys
Tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 11:00 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/en/investors.

Tilaisuuteen voi osallistua numerossa
Iso-Britannia +44 20 7162 0077 / Suomi +358 9 2313 9201 / Hollanti +31 20 7965 008 / USA +1 334 323 6201
Koodi 937503

Taloudellinen raportointi 2014
Sanoma julkistaa vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen 7.2.2014 noin klo 8.30. Vuonna 2014 yhtiö antaa osavuosikatsaukset neljänneksittäin:

 • tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.2014 noin kello 8.30
 • tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 25.7.2014 noin kello 8.30
 • tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2014 noin kello 8.30.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, puh. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.