Lehdistötiedote 22.4.2013 klo 9

Sanoma Newsissä 5.3. käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Sanoma News yhdistää mediamyyntinsä, markkinointinsa sekä myynnin tukitoiminnot uuteen yksikköön.

Uusi rakenne tukee Sanoma Newsin tavoitteita siirtyä nykyistä kokonaisvaltaisempaan, asiakaskeskeisempään ja tehokkaampaan toimintamalliin. Yhtiössä yhdistetään mediamyynti, markkinointi ja myynnin tukitoiminnot yhteisesti johdetuksi kokonaisuudeksi. Uutta yksikköä vetää kaupallinen johtaja Risto Kyhälä.

Rakenteellisten muutosten vuoksi 64 henkilön työsuhde päättyy. Näistä 18 henkilölle tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona uutta tehtävää. Alun perin toiminnan uudelleenjärjestelyn arvioitiin johtavan enintään 70 henkilön irtisanomiseen.

”Toimintatapamme uudistus on vastaus muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Keskitetympi rakenne mahdollistaa tehokkaampien monimediallisten kokonaisratkaisujen ja syvemmän toimialaosaamisen tarjoamisen asiakkaillemme”, kaupallinen johtaja Risto Kyhälä sanoo.

”Uudistamme toimintaamme luodaksemme toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvan pohjan, joka turvaa tulevaisuuden kilpailukykymme. Valitettavasti toimintatavan uudistus tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä. Teemme parhaamme tukeaksemme irtisanomisen kohteeksi joutuvia työntekijöitämme”, Sanoma Newsin toimitusjohtaja Pekka Soini toteaa.        

Sanoma Newsin rakenteellinen muutosohjelma on osa Sanoma-konsernin laajuista prosessia, jonka tavoitteena on johtaa markkinakehitystä ja turvata tuloksentekokyky muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.  

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Soini, Sanoma News, p. 09 122 2000
Kaupallinen johtaja Risto Kyhälä, Sanoma News, p. 0400 998 800