Pörssitiedote 14.6.2012  9:00

Sanoman pääomamarkkinapäivässä, joka pidetään tänään alkaen klo 12.30 Hotelli Kämpissä Helsingissä, toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen puhuu liiketoimintaympäristöstä, strategiasta, markkina-asemasta, uusista liiketoimintamalleista sekä käynnissä olevasta muutosprosessista.

"Olemme nyt muutosprosessimme ensimmäisen vaiheen lopussa. Kuluneen kahdeksantoista kuukauden aikana olemme valinneet kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvän strategian, toteuttaneet strategiaa tukevat portfoliomuutokset sekä tehneet tarvittavat muutokset yhtiön johdossa. Nyt keskitymme strategian eteenpäinviemiseen ja toimintojemme hiomiseen muutosprosessin seuraavia vaiheita varten. Menestyksemme pohjautuu jatkossakin vahvoihin paikallisiin markkina-asemiin ja osaamisalueisiimme. Meidät erottavat kilpailijoista syvällinen ymmärryksemme kuluttajamediasta ja oppimisratkaisuista sekä laaja tuote- ja palvelutarjoomamme. Toimialamme edelläkävijänä olemme hyvin varustautuneet asteittaiseen muutokseen kohti monimediaista toimintaympäristöä", sanoo Harri-Pekka Kaukonen.

Pääomamarkkinapäivässä Sanoma vahvistaa vuoden 2012 näkymät, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan.

Vuoden 2012 näkymät (vahvistettu)

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Pitkän aikavälin tavoitteet (vahvistettu)

Sanoman pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa päämarkkinoidemme bruttokansantuotetta nopeammin. Tavoittelemamme liikevoittoprosentti ennen kertaluonteisia eriä on 12. Pyrimme. Asettamissamme tavoitteissa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5, omavaraisuusaste 35-45 %, nettovelkaantumisaste alle 100 % ja käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. euroa.

Osinkopolitiikka (vahvistettu)

Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisia eriä.

Pääomamarkkinapäivässä Sanoma arvioi myös, että Hollannista ostettujen SBS:n TV- ja TV-lehtiliiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 tulee olemaan hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2011 pro forma: 322 milj. euroa). Ostettujen Hollannin SBS:n TV- ja TV-lehtiliiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja hankintamenon kohdistuksista aiheutuvia poistoja arvioidaan olevan yli 20 % liiketoimintojen yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Muut puhujat Sanoman pääomamarkkinapäivässä ovat Anu Nissinen, toimitusjohtaja Sanoma Media Finland, Dick Molman, toimitusjohtaja Sanoma Media Netherlands, Pekka Soini, toimitusjohtaja Sanoma News, Jacques Eijkens, toimitusjohtaja Sanoma Learning ja Kim Ignatius, talousjohtaja.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
Talousjohtaja

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 11 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa.