Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus, 31.10.2012 klo 8.30


Kolmas vuosineljännes
- Liikevaihto oli 599,5 milj. euroa (2011: 627,4 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,3 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 80,1 milj. euroa (2011: 77,6 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -18,3 milj. euroa (-94,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 0,23 euroa (2011: -0,31 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (2011: 0,28 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 86,9 milj. euroa (2011: 110,8 milj. euroa).
- Vuoden 2012 näkymät pysyvät ennallaan: liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna.


Tammi–syyskuu
- Liikevaihto oli 1 789,6 milj. euroa (2011: 1 750,2 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,9 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 200,2 milj. euroa (2011: 169,5 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -24,0 milj. euroa (2011: -42,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 0,95 euroa (2011: 0,41 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (2011: 0,69 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 83,8 milj. euroa (2011: 133,0 milj. euroa).

AVAINLUKUJA *

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

599,5

627,4

-4,4

1 789,6

1 750,2

2,3

2 378,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

80,1

77,6

3,3

200,2

169,5

18,2

224,1

  % liikevaihdosta

13,4

12,4

 

11,2

9,7

 

9,4

Liikevoitto

61,8

-17,2

459,0

176,2

126,7

39,1

172,6

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

39,0

-53,8

172,5

80,3

57,4

39,7

78,6

Tilikauden tulos ***

38,3

-54,4

170,5

159,3

61,6

158,6

86,0

 

 

 

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit **

38,0

59,7

-36,4

76,2

% liikevaihdosta

2,1

3,4

 

3,2

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, % ***

41,4

36,4

 

37,0

Nettovelkaantumisaste, % ***

85,0

112,0

 

105,7

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

10 590

11 783

-10,1

10 960

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

10 901

11 788

-7,5

11 607

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot

0,23

-0,30

177,4

0,46

0,38

21,4

0,47

Tulos/osake, euroa ***

0,23

-0,31

175,2

0,95

0,41

132,9

0,52

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ***

0,53

0,68

-21,5

0,51

0,82

-37,0

1,68


* Sanoma uudisti operatiivista raportointiaan vuoden 2012 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat nyt kolmesta segmentistä: Media, News ja Learning. Trade-segmentti poistui muutoksen seurauksena. Sen jäljellä oleva liiketoiminta raportoidaan ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Media-segmentin ”Muut yhtiöt”-yksikön Aldipress ja Learning-segmentin ”Muut”-yksikkö raportoidaan ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit” raportoidaan ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt ja konsernieliminoinnit. Avainluvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot. Sanoma ilmoitti 5.3. allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Liettuan ja Viron kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 oikaistut luvut ovat tilintarkastamattomat.
** Sisältäen rahoitusleasingit
*** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Kolmas vuosineljännes oli päämarkkinoillamme mainosmarkkinoiden ja toimintaympäristön kehityksen osalta hyvin samankaltainen kuin edellinen neljännes. Learning-segmentti ja Nelonen Media tekivät jälleen vakaan tuloksen, mutta muita toimintojamme vaikeuttivat jatkuva levikkimyynnin ja mainosmarkkinoiden heikkeneminen.

Talouden epävarmuus ja heikko kuluttajaluottamus vaikuttavat edelleen mainosmarkkinoihin suurimmissa toimintamaissamme. Samaan aikaan median digitalisoituminen kiihtyy, ja levikit laskevat.

Sanoma jatkaa konserninlaajuista muutosprosessiaan vastauksena alan yleiseen kehitykseen. Prosessissa on kaksi painoaluetta. Ensinnäkin nopeutamme tuotteidemme ja palvelujemme digitaalista ja monimediaista muutosta. Toiseksi meidän on kauttaaltaan parannettava suorituskykyämme työkulttuurin, prosessien ja kustannustehokkuuden alueilla.

Tavoitteemme on vähentää kokonaiskuluja noin 60 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana vuoden 2012 tasoon verrattuna. Tästä 30 miljoonaa euroa liittyy kustannussäästöihin tukitoiminnoissa ja 30 miljoonaa euroa toimintojen tehostamiseen.

Lisäksi jatkamme ydintoimintaamme kuulumattomien liiketoimintojen myyntejä parantaaksemme taloudellista joustavuuttamme. Heinäkuussa allekirjoitimme viisivuotisen 600 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Kaiken kaikkiaan yhteensä yli miljardin euron uudelleenrahoitus vuonna 2012 luo vakaan rahoituspohjan tuleviksi vuosiksi.

Neljäs vuosineljännes on oppimisliiketoiminnassa heikko kausivaihtelun vuoksi. Kuluttajamediassa levikkien lasku ja mainosmarkkinoiden epäsuotuisa kehitys luovat yhä enemmän paineita. Siksi vuoden viimeinen neljännes tulee olemaan äärimmäisen haasteellinen. Ensimmäisten yhdeksän kuukauden vakaan tuloksen ansiosta uskomme kuitenkin pääsevämme tavoitteisiimme. Näin ollen pidämme vuoden 2012 näkymät ennallaan.”

Vuoden 2012 näkymät (ennallaan)

Sanoma odottaa vuoden 2012 liikevaihtonsa olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna.

Toimintaympäristö ja etenkin mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys konsernin keskeisissä toimintamaissa heikkenee hieman tai jonkin verran taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Kulusäästöohjelma

Sanoma uudistaa toimintojaan ja haluaa varmistaa kilpailukykyisen kustannustason. Yhtiö aloittaa kolmivuotisen koko konsernin laajuisen kulusäästöohjelman. Sanoman tavoite on säästää kulurakenteesta 60 milj. euroa (brutto) vuoden 2015 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen. Tavoiteltu 60 milj. euron (brutto) kulusäästö ja tehostamistoimet koostuvat 30 milj. euron säästöistä tukitoiminnoissa ja 30 milj. euron säästöistä operatiivisessa toiminnassa.

Liikevaihto

Kolmas vuosineljännes

Heinä–syyskuussa Sanoman liikevaihto laski 4,4 % ja oli 599,5 milj. euroa (2011: 627,4 milj. euroa). Laskun pääasiallinen syy oli levikkien ja mainosmarkkinoiden heikkenemisen jatkuminen. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,3 %.

Levikkimyynti laski 5,4 %. Tilausmyynti laski 3,4 % ja irtonumeromyynti laski 8,1 % pääasiassa laskevan trendin ja irtonumeromyynnin lisääntyneen volatiliteetin vuoksi. Suomessa vuoden alussa voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero vaikutti myös negatiivisesti tilausmyyntiin.

Mainosmyynti laski 2,0 %, ja verkkomainosmyynti laski 3,8 % johtuen pääasiassa verkkomainosmarkkinan (pl. hakumainonta) heikosta kehityksestä Hollannissa.

Sanoman digitaalinen myynti kasvoi 4,6 % ja oli 117,5 milj. euroa (2011: 112,3 milj. euroa) kolmannella nejänneksellä. Digitaalisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,6 % (2011: 17,9 %). Sanoman verkkoliiketoiminnan myynti ilman lineaarisia televisio- ja radiolähetyksiä laski 8,2 % ja oli 51,8 milj. euroa (2011: 56,4 milj. euroa) eli 8,6 % (2011: 9,0 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin kumulatiivisesta liikevaihdosta 35,0 % (2011: 33,2 %) tuli Hollannista, 33,8 % (2011: 38,1 %) Suomesta ja 11,6 % (2011: 10,6 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 16,0 % (2011: 14,6 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 3,6 % (2011: 3,5 %).

Konsernin kumulatiivinen liikevaihto jakautui myyntilajeittain seuraavasti: mainosmyynti 30,3 % (2011: 29,6 %), tilausmyynti 19,7 % (2011: 19,4 %), irtonumeromyynti 14,2 % (2011: 14,7 %), oppiminen 21,3 % (2011: 16,0 %) ja muu liikevaihto 14,6 % (2011: 20,3 %). Muu liikevaihto koostuu pääosin lehtijakelusta ja markkinointipalveluista, kieli- ja käännöspalveluista, asiakaskustantamisesta, tapahtumamarkkinoinnista, muusta kirjallisuudesta ja painopalveluiden myynnistä.

Tammi–syyskuu

Tammi–syyskuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 1 789,6 milj. euroa (2011: 1 750,2 milj. euroa). Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,9 %.

Televisiotoimintojen hankinta Hollannissa ja Belgiassa vaikutti Sanoman digitaaliseen myyntiin, joka kasvoi 55,7 % ja oli 405,0 milj. euroa (2011: 260,1 milj. euroa). Digitaalisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,6 % (2011: 14,9 %). Sanoman verkkoliiketoiminnan myynti ilman lineaarisia televisio- ja radiolähetyksiä kasvoi 10,1 % ja oli 167,6 milj. euroa (2011: 152,2 milj. euroa) eli 9,4 % (2011: 8,7 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin kumulatiivisesta liikevaihdosta 37,5 % (2011: 29,9 %) tuli Hollannista, 36,4 % (2011: 43,5 %) Suomesta ja 10,9 % (2011: 10,1 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 11,4 % (2011: 12,6 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 3,8 % (2011: 3,9 %).

Tulos

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä–syyskuussa 3,3 % ja oli 80,1 milj. euroa (2011: 77,6 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 23,3 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,4 % (2011: 12,4 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä ja investointeja television ohjelmaoikeuksiin ja tekijänpalkkioiden ennakoihin laskivat 8,0 %. Paperikulut kasvoivat 0,3 %, ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,1 %. Mainos- ja markkinointikulut laskivat 4,8 %. Konsernilla oli syyskuun 2012 lopussa 370 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa, eli henkilöstömäärä laski 3,4 %. Lasku johtui pääasiassa liiketoimintojen myynnistä.

Kertaluonteiset erät jatkuvista liiketoiminnoista olivat heinä–syyskuussa -18,3 milj. euroa (2011: -94,8 milj. euroa). Lopetetut liiketoiminnot mukaan lukien kertaluonteiset erät olivat -19,0 milj. euroa (2011: -97,1 milj. euroa). Vertailukaudella kertaluonteisiin eriin sisältyi arvonalentumisia, alaskirjauksia ja myyntitappioita. Arvonalentumistestaus tehdään vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä strategiaprosessin jälkeen. Vuonna 2011 arvonalentumistestaus toteutettiin kolmannella neljänneksellä.

Vuoden 2011 toisella puoliskolla Sanoma tarjosi työntekijöille eläke- ja eropaketteja. Niiden seurauksena 225 työntekijää jättää yhtiön vuonna 2012. Vuonna 2011 yhtiöstä lähti 33 eläke- tai eropaketin hyväksynyttä työntekijää. Tähän liittyen kirjattiin 21,4 milj. euroa kertaluonteisia rakennejärjestelykuluja vuonna 2011.

KERTALUONTEISET ERÄT

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

milj. euroa

2012

2011

2012

2011

2011

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

 

 

Myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes)

 

 

 

9,1

9,1

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

-53,4

 

-53,4

-53,4

Jok Foe Groupin alaskirjaus (Belgia)

 

 

 

 

-1,6

Rakennejärjestelykulut

-2,7

 

-5,3

 

-9,8

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

-3,4

 

-3,4

-3,4

News

 

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus

-9,9

 

-9,9

 

 

Rakennejärjestelykulut

 

 

 

 

-9,2

Learning

 

 

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Puolan Oppiminen-liiketoiminta)

-4,4

 

-4,4

 

 

Myyntivoitto (Esmerk)

 

 

5,7

 

 

LDC:n myynti

 

 

 

0,9

0,9

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen

 

 

 

 

-2,9

Rakennejärjestelykulut

 

 

-1,6

-1,7

-1,8

Muut yhtiöt

 

 

 

 

 

Myyntivoitot ja -tappiot

-1,3

-10,9

0,0

32,8

49,2

Rakennejärjestelykulut

 

-1,0

-1,0

-1,0

-2,5

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset

 

-26,1

-7,5

-26,1

-26,1

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

-18,3

-94,8

-24,0

-42,8

-51,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myyntitappio (DNA)

 

 

-19,3

 

 

Arvonalentuminen (unkarilainen osakkuusyhtiö)

 

 

-1,2

 

 

Myyntivoitto (Hansaprint)

3,0

 

3,0

 

 

Arvonalentuminen (osakkuusyhtiö Hansaprintissä)

 

-4,0

 

-4,0

-4,0

OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

3,0

-4,0

-17,5

-4,0

-4,0

KERTALUONTEISET ERÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myyntivoitto (Kioskitoiminnot ja Baltian kirjakauppa- ja lehtijakelutoiminnot)

-0,7

 

77,4

 

 

Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

 

-1,9

 

 

-1,9

Rakennejärjestelykulut

 

-0,4

 

 

-2,8

LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT

-0,7

-2,3

77,4

 

-4,7

Sanoman kolmannen neljänneksen tulos sisälsi 2,3 milj. euroa (2011: -3,2 milj. euroa) osakkuusyritysten voittoja. Niihin sisältyy 3,0 milj. euron kertaluonteinen voitto Hansaprintin myynnistä. Vertailuluku sisältää 4,0 milj. euron kertaluonteisen arvonalennuksen.

Sanoman nettorahoituserät olivat -14,4 milj. euroa (2011: -12,1 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 3,3 milj. euroa (2011: 1,0 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 1,3 milj. euroa (2011: -0,3 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -17,8 milj. euroa (2011: -13,1 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli 1,6 milj. euroa (2011: 2,5 milj. euroa). Velkaantuneisuuden kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat 13,5 milj. euroa (2011: 9,7 milj. euroa).

Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 49,7 milj. euroa (2011: -32,5 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (2011: -0,31 euroa), josta 0,23 euroa (2011: -0,30 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,00 euroa (2011: 0,00 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (2011: 0,28 euroa).

Tammi–syyskuu

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi–syyskuussa 18,2 % ja oli 200,2 milj. euroa (2011: 169,5 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 23,3 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Kasvu johtui pääasiassa yritysostoista, SBS-toimintojen yhdistämisestä vuoden 2011 elokuusta alkaen sekä Suomen ja Ruotsin oppimisliiketoimintojen yhdistämisestä vuoden 2011 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,2 % (2011: 9,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2012 tammi–syyskuun liikevoittoon.

Sanoman nettorahoituserät olivat -42,4 milj. euroa (2011: -19,7 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 15,2 milj. euroa (2011: 4,6 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 10,0 milj. euroa (2011: 1,5 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 57,6 milj. euroa (2011: 24,3 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli 11,4 milj. euroa (2011: 4,6 milj. euroa). Velkaantuneisuuden kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat 38,7 milj. euroa (2011: 17,4 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 116,4 milj. euroa (2011: 105,5 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (2011: 0,41 euroa), josta 0,46 euroa (2011: 0,38 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,49 euroa (2011: 0,03 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (2011: 0,69 euroa).

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun 2012 lopussa konsernitase oli 4 073,9 milj. euroa (2011: 4 321,8 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa 2012 oli 83,8 milj. euroa (2011: 133,0 milj. euroa). Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli 0,51 euroa (2011: 0,82 euroa). Rahavirtaa heikensivät pääasiassa aiempaa suurempi maksettujen korkojen määrä ja nettokäyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä.

Sanoman omavaraisuusaste oli 41,4 % (2011: 36,4 %) syyskuun 2012 lopussa. Oma pääoma oli 1 610,9 milj. euroa (2011: 1 505,2 milj. euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 8,21 euroa (2011: 7,62 euroa). Korolliset velat olivat 1 455,6 milj. euroa (2011: 1 788,3 milj. euroa) syyskuun 2012 lopussa. Korollinen nettovelka oli 1 369,5 milj. euroa (2011: 1 685,3 milj. euroa).

Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.

Sanoma Oyj allekirjoitti 6.7.2012 uuden viisivuotisen 600 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Sopimuksen marginaali riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta. Lähtömarginaali on 1,5 % yli Euriborin. Uudella luottosopimuksella korvattiin aiempi, 802 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit vuonna 2012

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 38,0 milj. euroa tammi–syyskuussa 2012 (2011: 59,7 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Vertailukaudella noin kolmannes investoinneista liittyi myytyjen elokuvatoimintojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 26,0 milj. euroa (2011: 1 141,9 milj. euroa).

Maaliskuussa Sanoma myi osuutensa (21,11 %) tietoliikennekonserni DNA Oy:stä ja vastaanotti 181,5 milj. euron kauppahinnan. Sanoma kirjasi kaupasta -19,3 milj. euron vähennyskelvottoman kertaluonteisen myyntitappion vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Huhtikuussa Sanoma myi logistiikkapalveluja tarjoavan Porvoon Kirjakeskus Oy:n. Sanoma kirjasi kaupasta 0,5 milj. euron verottoman myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Toukokuussa Sanoma myi kioskitoimintonsa ja Rautakirja-tavaramerkkinsä Suomessa, Virossa ja Liettuassa sekä lehtijakelutoimintonsa Virossa ja Liettuassa. Lisäksi Sanoma myi kirjakauppatoimintansa Virossa. Sanoma kirjasi kaupasta 77,4 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnaksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 oikaistut luvut ovat tilintarkastamattomat.

Toukokuussa Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan erikoistuneen Read & View -yrityksen Hollannissa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 toukokuusta alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavan Esmerk Oy:n. Sanoma kirjasi kaupasta 5,7 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Kesäkuussa Sanoma Learning osti Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi kaikki omistuksessaan olevat Esan Kirjapaino Oy:n osakkeet Keskisuomalainen Oyj:lle. Niiden osuus oli 14,7 % Esan Kirjapaino Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 19,2 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Sanoma kirjasi kaupasta 0,9 milj. euron verottoman myyntivoiton vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Heinäkuussa Sanoma Media Finlandiin kuuluva Nelonen Media osti Radio SuomiPOP-, Groove FM- ja Metro FM -kanavat ja laajensi näin Radio Aallosta ja Radio Rockista koostunutta kanavavalikoimaansa. Hankittujen liiketoimintojen tulokset on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Heinäkuussa Sanoma Media Belgium osti HeadOffice-viestintätoimiston. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. HeadOffice on asiakkuusmarkkinoinnin yritys, joka on erikoistunut suoramarkkinointiin, asiakaslehtiin, brändien aktivoimiseen, sisältömarkkinointiin ja asiakasuskollisuuteen. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Syyskuussa Sanoma myi kaikki omistuksessaan olevat Hansaprint Oy:n osakkeet TS-Yhtymä Oy:lle. Niiden osuus oli 40 % Hansaprint Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja lukumäärästä. Sanoma kirjasi kaupasta 3,0 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tiedotetut päätökset, jotka ovat osa konserninlaajuista säästöohjelmaa:

- Sanoma Newsin Sanoma Digitalissa ja Sanoma Lehtimediassa 16.8. käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 8.10. Niiden tuloksena päätettiin lakkauttaa Keltaisen Pörssin painettu lehti. Yhteistoimintaneuvottelut johtavat 12 työsuhteen päättymiseen Sanoma Digitalissa ja 11 työsuhteen päättymiseen Sanoma Lehtimediassa. Lisäksi molemmissa yksiköissä tapahtuu muutoksia työsuhteen olennaisissa ehdoissa, kuten työn sijaintipaikassa tai työajassa. Nämä muutokset koskevat Sanoma Digitalissa 17:ää ja Sanoma Lehtimediassa 18:aa henkilöä. Kokonaisvaikutus on Sanoma Digitalissa 10 henkilötyövuotta ja Sanoma Lehtimediassa 17 henkilötyövuotta.

- Sanoma Magazines Finlandissa ja Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:ssä 4.9. käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 23.10. Yhtiöt uudelleenorganisoivat toimintansa vastaamaan muuttuvan mediankulutuksen ja digitalisoituvan toimintaympäristön vaatimuksia. Rakenteellisten muutosten vuoksi yhtiöistä vähenee 69 työtehtävää.

- Sanoma Newsin Sanoma Kaupunkilehdissä 12.9. alkaneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 29.10. Neuvottelujen tuloksena pääkaupunkiseudun Vartti sekä Metrolive.fi-verkkopalvelu lopetetaan. Näiden muutosten myötä Sanoma Kaupunkilehdissä 27 henkilön työsuhde päättyy joko irtisanomisten tai määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta. Kokonaisvaikutus on 19 henkilötyövuotta.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti-, televisio- ja radiotoiminnot sekä verkkoliiketoiminnot kahdessatoissa Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin.
- Aikakauslehtien levikkien lasku kiihtyy, eivätkä hinnankorotukset kumoa sen vaikutusta.
- SBS:n televisiotoimintojen katseluosuus Hollannissa on vakiintunut 20 %:n tienoille yhdeksän viime kuukauden aikana.
- Televisiotoimintojen mainosmarkkinaosuus vahvistui Suomessa ja Belgiassa.


- Toukokuussa 2012 Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan erikoistuneen Read & View -yrityksen Hollannissa. Yritysoston tarkoituksena on tukea tilausmyyntiä verkossa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen toukokuusta 2012 alkaen.
- Heinäkuussa 2012 Sanoma osti kolme radiokanavaa ja nousi kaupallisen radion markkinajohtajaksi Suomessa. Hankittujen liiketoimintojen tulokset on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
- Heinäkuussa 2012 Sanoma osti HeadOffice-viestintätoimiston vahvistaakseen asiakaskustantamisen markkina-asemaansa Belgiassa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

338,1

342,2

-1,2

1 080,8

933,4

15,8

1 369,2

Hollanti

173,5

174,0

-0,3

553,2

409,9

35,0

642,0

Suomi

65,4

70,0

-6,6

219,5

223,5

-1,8

309,7

Venäjä & CEE

46,9

50,8

-7,6

146,0

156,4

-6,7

213,1

Belgia

52,9

48,4

9,3

164,3

147,2

11,6

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,6

-0,9

34,8

-2,1

-3,6

42,5

-4,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

23,0

24,9

-7,7

104,4

85,1

22,6

149,5

  % liikevaihdosta

6,8

7,3

 

9,7

9,1

 

10,9

Liikevoitto

20,3

-31,9

163,6

99,1

37,4

164,7

90,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

20,7

15,9

30,1

21,9

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 824

5 772

0,9

5 638

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 780

5 302

9,0

5 411

* Vuonna 2012 kertaluoteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä -2,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja toisella neljänneksellä -2,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto Humosta ja Desert Fishesistä, kolmannella neljänneksellä -3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja -53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa ja neljännellä neljänneksellä -9,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä -1,6 milj. euron alaskirjaus Jok Foe Groupista.

Toiminnalliset tunnusluvut *

1-9/

1-9/

Aikakauslehdet

2012

2011

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

280

281

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

253 720

248 766

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

35 031

34 460

 

 

 

Suomen TV-toiminnot

 

 

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

34,0 %

33,0 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat)

32,9 %

34,7 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

15,0 %

15,0 %

 

 

 

Hollannin TV-toiminnot

 

 

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

26,1 %

28,9 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49 vuotiaat)

20,1 %

23,3 %

* Sisältää yhteisyritykset

Kolmas vuosineljännes

Media-segmentin liikevaihto laski 1,2 % heinä–syyskuussa ja oli 338,1 milj. euroa (2011: EUR 342,2 milj. euroa). Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 8,8 %.

Mainosmyynti kasvoi 0,1 % ja oli 40,9 % (2011: 40,4%) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainosmyynti laski 5,1 % johtuen pääasiassa verkkomainosmarkkinan (pl. hakumainonta) heikosta kehityksestä Hollannissa.

Painettujen tuotteiden levikkimyynti laski 5,3 % ja oli 46,6 % (2011: 48,6 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Irtonumeromyynti laski jonkin verran ja tilausmyynti hieman.

Ostettujen televisiotoimintojen yhdistäminen paransi digitaalista myyntiä. Digitaalinen myynti kasvoi 6,3 % vertailukaudesta ja oli 27,4 % (2011: 25,5 %) segmentin liikevaihdosta.

Media Netherlandsin liikevaihto laski 0,3 %. Mainosmyynti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 41,6 % (2011: 42,3 %) Hollannin liikevaihdosta. Sanoma arvioi televisiomainonnan vähentyneen nettomääräisesti Hollannissa noin 7 % heinä–syyskuussa. Olympialaisten lähettäminen julkisen palvelun kanavilla elokuussa laski SBS:n katseluosuutta. Verkkomainosmyynti (pois lukien ostetut toiminnot) laski jonkin verran. Sanoma arvioi kuluttaja-aikakauslehtimainonnan laskeneen nettomääräisesti Hollannissa noin 13 % heinä–syyskuussa. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto (mukaan lukien ostetut toiminnot) laski jonkin verran irtonumeromyynnin myötä. Irtonumeromyynti laski selväsi vertailukaudesta. Levikkimyynti (mukaan lukien ostetut toiminnot) oli edellisvuoden tasolla. Sen osuus Hollannin liikevaihdosta oli 46,5 % (2011: 48,5 %). Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui.

Media Finlandin liikevaihto laski 6,6 % kolmannella neljänneksellä, koska jonkin verran kasvanut televisio- ja radiomainonnan myynti (mukaan lukien ostetut radiotoiminnot) ei kumonnut levikkimyynnin selvää laskua. TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta väheni nettomääräisesti Suomessa kolmannella neljänneksellä 2 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Aikakauslehtimainonta laski 9 %. Suomen toimintojen mainosmyynti oli 40,2 % (2011: 35,4 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Tilausmyynti laski selvästi, ja irtonumeromyynti laski merkittävästi. Levikkimyynti oli yhteensä 45,8 % (2011: 49,1 %) Suomen liikevaihdosta.

Media Belgiumin liikevaihto kasvoi 9,3 % ostettujen toimintojen ansiosta. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto (pois lukien ostetut toiminnot) laski jonkin verran mainosmyynnin merkittävän laskun seurauksena. Sanoma arvioi aikakauslehtimainonnan laskeneen nettomääräisesti Belgiassa noin 6 % heinä–syyskuussa. Sanoma arvioi televisiomainonnan laskeneen nettomääräisesti Belgiassa noin 6 % heinä–syyskuussa. Sanoman televisiotoimintojen katseluosuuden ja markkinaosuuden kasvu jatkui Belgiassa. Markkinaosuus oli 27,6 % (2011: 26,0 %). Yhteensä mainosmyynti oli 29,0 % (2011: 29,2 %) ja levikkimyynti 55,4 % (2011: 58,0 %) Belgian liikevaihdosta.

Vuonna 2011 Sanoma Media Belgiumissa tehtiin useita rakennemuutoksia. Raportoidut luvut sisältävät 51 %:n osuuden Humo-viikkolehdestä toukokuuhun 2011 saakka. SBS-kaupan yhteydessä jäljellä oleva omistus Humosta siirrettiin De Vijverille. Belgian kilpailuviranomaiset hyväksyivät De Vijverin kumppanuusrakenteen 1.9.2011, joten Sanoman 33 %:n osuus De Vijveristä on yhdistetty suhteellisesti riveittäin hyväksynnästä lähtien. Ostettujen televisiotoimintojen ja Woestijnvisin televisiotuotantotoimintojen lisäksi De Vijveriin kuuluu 100 % Humosta.

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto laski 7,6 %, koska mainosmyyntiin ja levikkimyyntiin kohdistuu edelleen paineita. Russia and CEE -liiketoimintayksikön mainosmyynti laski hieman vertailukaudesta. Yhteensä mainosmyynti oli 52,4 % (2011: 50,7 %) yksikön liikevaihdosta. Irtonumeromyynti ja tilausmyynti laskivat useimmissa maissa markkinoiden heikkenemisen ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvan paineen seurauksena. Siksi myös levikkimyynti laski selvästi ja oli 37,5 % (2011: 38,8 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Palvelu- ja tuoteportfolioita optimoidaan niiden kehitysmahdollisuuksien mukaan sekä kehitetään vastaamaan muutoksia markkinaympäristössä.


Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä–syyskuussa 7,7 % ja oli 23,0 milj. euroa (2011: 24,9 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 23,3 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Hollannissa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski merkittävästi pääasiassa heikkojen mainosmarkkinoiden ja television ohjelmaoikeuksiin tehtyjen investointien kasvun myötä. Suomessa, Venäjällä ja CEE-maissa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski merkittävästi levikki- ja mainosmyynnin laskun seurauksena. Belgiassa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski hieman pääasiassa mainosmyynnin laskun myötä. Tulos sisältää -2,7 milj. euroa (2011: 
-56,8 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät rakennejärjestelykuluihin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät liikearvon ja julkaisuoikeuksien arvonalentumisiin.

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 20,7 milj. euroa (2011: 15,9 milj. euroa) ja liittyivät osittain tietojärjestelmiin.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja verkkoliiketoimija.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin ja etenkin painettuun työpaikkailmoitteluun ja sitä kautta News-segmenttiin.
- Tilausmyynnin lasku jatkui ja vuoden alussa voimaan tulleen lehtitilausten arvonlisävero vaikutti myös negatiivisesti tilausmyyntiin.
- Käynnissä olevien tehostamistoimien vaikutukset eivät ole vielä kumonneet liikevaihdon laskua.
- Helsingin Sanomat uudistuu perusteellisesti ja siirtyy tabloid-kokoon 8.1.2013.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

98,3

103,2

-4,7

315,2

323,8

-2,7

435,8

Helsingin Sanomat

52,2

55,3

-5,5

167,8

177,6

-5,6

238,5

Ilta-Sanomat

20,0

21,6

-7,4

63,2

62,8

0,7

84,4

Muu kustantaminen

22,3

22,9

-2,8

71,8

71,6

0,3

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

3,9

3,4

12,8

12,4

11,7

5,8

15,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

8,4

12,5

-32,6

22,4

35,3

-36,6

49,4

  % liikevaihdosta

8,5

12,1

 

7,1

10,9

 

11,3

Liikevoitto

-1,5

12,5

-112,1

12,5

35,3

-64,7

40,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit

7,1

12,6

-43,3

16,9

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 002

2 002

0,0

2 025

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 088

2 076

0,6

2 061

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä -9,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden neljännellä neljänneksellä -9,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut

7–9/

7–9/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2012

2011

Iltasanomat.fi

2 129 860

2 021 181

HS.fi

1 348 620

1 271 805

Huuto.net

434 095

446 463

Oikotie.fi

498 479

443 038

Taloussanomat.fi

653 797

642 895

 

 

1–12/

1–12/

Levikki

2011

2010

Helsingin Sanomat

365 994

383 361

Ilta-Sanomat

143 321

150 351

Kolmas vuosineljännes

News-segmentin liikevaihto laski heinä–syyskuussa 4,7 % ja oli 98,3 milj. euroa (2011: 103,2 milj. euroa). Lasku johtui pääasiassa painettujen lehtien ilmoitusmyynnin vähenemisestä. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5,4 %.

Levikkimyynti laski jonkin verran vertailukaudesta, kun irtonumeromyynti laski selvästi ja tilausmyynti laski hieman. Lehtitilausten arvonlisävero tuli voimaan vuoden alussa. Levikkimyynti oli 46,3 % (2011: 46,6 %) segmentin liikevaihdosta.

Mainosmyynti laski jonkin verran epäsuotuisien markkinoiden myötä. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski selvästi, mutta verkkomainosmyynti pysyi edellisvuoden tasolla. Mainosmyynti oli 44,5 % (2011: 46,5 %) segmentin liikevaihdosta.

TNS Gallup Adexin mukaan mainonta Suomen sanomalehdissä laski nettomääräisesti 13 % kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilastoitu verkkomainosmyynti kasvoi nettomääräisesti 6 %.

Yhteensä verkkoliiketoiminnan myynti kasvoi 15,6 %. Verkkoliiketoiminnan myynti oli 14,1 % (2011: 11,6 %) segmentin liikevaihdosta. Myynti koostui pääasiassa verkkomainonnasta mutta yhä enemmän myös palveluista ja sisällöistä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 5,5 %. Makrotalouden epävarmuus näkyi erityisesti työpaikkailmoittelussa. Ilmoitusmyynti laski selvästi ja oli 47,0 % (2011: 49,9 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Tilausmyynti laski hieman vuoden alussa voimaan tulleen lehtitilausten arvonlisäveron myötä.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 7,4 %. Mainosmyynti laski hieman, koska jonkin verran kasvanut verkkomainosmyynti ei kumonnut painettujen lehtien ilmoitusmyynnin laskua. Mainosmyynti oli 25,4 % (2011: 24,3 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkimyynti laski jonkin verran. Suomen painettujen iltapäivälehtien kokonaismarkkinavolyymi on pienentynyt jonkin verran viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ilta-Sanomien markkinaosuus vahvistui edelleen. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä oli 58,8 % (2011: 58,3 %) viimeksi kuluneella 12 kuukauden jaksolla.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 2,8 % kaupunkilehtien ja paikallisten sanomalehtien liikevaihdon pienenemisen myötä.

News-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 32,6 % ja oli 8,4 milj. euroa. Käynnissä olevat tehostamistoimet eivät kumonneet liikevaihdon laskua. Liikevoitto sisälsi -9,9 milj. euroa (2011: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät tietojärjestelmään.

News-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 7,1 milj. euroa (2011: 12,6 milj. euroa). Ne liittyivät lähinnä verkkoliiketoimintaan ja tietojärjestelmiin sekä korvausluontoiseen hankintaan painotoiminnassa.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää Sanoman oppimisliiketoiminnan. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja oppimisratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.


- Markkinaolosuhteet pysyivät vakaina useimmissa toimintamaissa.
- Kolmannen neljänneksen tulos oli vahva etenkin Puolassa, missä opetussuunnitelman uudistus vahvisti Nowa Eran markkina-asemaa.


- Kesäkuussa 2012 Sanoma täydensi oppimisratkaisujen valikoimaansa ostamalla Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
- Kielipalvelut ja kirjapainotoiminta on siirretty raportoitavaksi ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Siksi ”Muut”-yksikköön ei kirjata liikevaihtoa vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

127,4

110,4

15,5

276,9

251,4

10,1

290,6

Oppiminen

127,4

100,2

27,1

270,9

222,0

22,1

256,6

Muut

0,0

10,8

-99,9

6,5

31,1

-79,2

36,1

Eliminoinnit

0,0

-0,6

97,0

-0,5

-1,6

71,5

-2,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

49,5

42,6

16,1

81,6

67,7

20,5

47,7

  % liikevaihdosta

38,8

38,6

 

29,5

26,9

 

16,4

Liikevoitto

45,1

42,6

5,7

81,3

66,9

21,5

43,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,1

8,5

-40,0

10,0

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

1 719

2 096

-18,0

2 011

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

1 866

2 110

-11,6

2 088

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä -4,4 milj. euroa Puolan Oppiminen-liiketoiminnan rakennejärjestelykuluja, toisella neljänneksellä 5,7 milj. euron myyntivoitto Esmerkistä ja -1,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä -1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä -0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -2,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus.

Kolmas vuosineljännes

Learning-segmentin liikevaihtoi kasvoi heinä–syyskuussa 15,5 % ja oli 127,4 milj. euroa (2011: 110,4 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa rakennemuutoksista ja entistä vahvemmasta tuloskunnosta, joka selittyy osittain neljännesten välisillä ajoituseroilla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 11,4 %.

Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä, kun taas ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat yleensä tappiollisia.

Oppimisliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27,1 %. Kasvu johtui pääasiassa yritysostoista ja entistä vahvemmasta tuloskunnosta, joka selittyy osittain neljännesten välisillä ajoituseroilla. Markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan useimmissa maissa. Unkarissa tulevaisuudessa tehtävät julkiset uudistukset aiheuttavat paljon epävarmuutta kulutukseen.

Yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY myytiin lokakuun 2011 alussa, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Logistiikkapalveluja tarjoava Porvoon Kirjakeskus Oy myytiin huhtikuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin huhtikuusta 2012 alkaen.

Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoava Esmerk myytiin kesäkuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin kesäkuusta 2012 alkaen.

Learning-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 16,1 % ja oli 49,5 milj. euroa (2011: 42,6 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa yritysostoista mutta myös entistä vahvemmasta tuloskunnosta, joka selittyy osittain neljännesten välisillä ajoituseroilla. Liikevoittoon sisältyi -4,4 milj. euroa (2011: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät rakennejärjestelyihin.

Learning-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 5,1 milj. euroa (2011: 8,5 milj. euroa). Ne liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,60 euroa (2011: 1,10 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 17.4.2012.

Osakkeet ja omistus

Tammi–syyskuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 80 563 203 (2011: 64 647 516) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli noin 49 % (2011: 40 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 668,4 milj. euroa (2011: 876,4 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 8,31 euroa tammi–syyskuussa 2012. Osakkeen hinta vaihteli 5,79 ja 11,70 euron välillä. Syyskuun 2012 lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,1 mrd. euroa (2011: 1,4 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 6,98 euroa (2011: 8,85 euroa). Sanomalla oli 31 575 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 7,3 % (2011: 7,7 %) kaikista osakkeista ja äänistä. Syyskuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 812 093.

Sanoma vastaanotti 3.10.2012 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaiset Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Aatos Erkon kuolinpesä ilmoitti, että kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus oli siirtynyt Jane ja Aatos Erkon säätiölle testamenttimääräyksen mukaisesti. Testamenttimääräys pantiin täytäntöön 3.10.2012. Tämän seurauksena kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä laski 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousi vastaavan määrän ja ylittää nyt 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 3.4.2012 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Annet Aris, Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään (EMG) kuuluvat syyskuun 2012 lopusta alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learningin toimitusjohtaja), Heike Rosener (Sanoma Media Russia & CEE:n toimitusjohtaja, johtoryhmän väliaikainen jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan ja strategian johtaja), Dick Molman (Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja), Anu Nissinen (Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja), Pekka Soini (Sanoma Newsin toimitusjohtaja) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgiumin toimitusjohtaja).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 3.4.2012 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan kolmannella neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 20.12.2011 optiojärjestelmä 2011:n käyttöönotosta ja 22.12.2010 optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainosmyynnin kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Televisiomainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma vastaa haasteeseen tekemällä kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään asianmukaiset toimenpiteet.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne ja toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalentumisiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiusriskiin sekä valuuttakurssien ja korkojen muutoksiin.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta vaan arvonalentuminen testataan vähintään vuosittain tai aina, kun siitä on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.9.2012 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernin internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

7–9/

7–9/

1–9/

1–9/

1–12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2011

2012

2011

2011

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO 

599,5

627,4

1 789,6

1 750,2

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

8,7

10,4

36,7

87,4

116,5

Materiaalit ja palvelut

214,6

228,4

616,7

651,2

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

145,6

142,6

458,2

442,8

611,7

Liiketoiminnan muut kulut 

109,1

139,0

349,7

394,2

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-1,1

 

-1,2

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

77,2

143,9

225,4

221,4

309,5

LIIKEVOITTO

61,8

-17,2

176,2

126,7

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

2,3

-3,2

-17,5

-1,5

-3,7

Rahoitustuotot

3,3

1,0

15,2

4,6

13,9

Rahoituskulut

17,8

13,1

57,6

24,3

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

49,7

-32,5

116,4

105,5

136,3

Tuloverot

-10,7

-21,3

-36,1

-48,0

-57,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

39,0

-53,8

80,3

57,4

78,6

 

 

 

 

 

 

LOPETETUT TOIMINNOT

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

-0,7

-0,5

79,0

4,2

7,4

TILIKAUDEN TULOS

38,3

-54,4

159,3

61,6

86,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

 

Emoyhtiön omistajille

38,1

-49,2

75,5

62,2

77,0

Määräysvallattomille omistajille

0,9

-4,6

4,8

-4,7

1,5

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

37,4

-49,7

154,5

66,3

84,5

Määräysvallattomille omistajille

0,9

-4,6

4,7

-4,7

1,5

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

0,23

-0,30

0,46

0,38

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

0,23

-0,30

0,46

0,38

0,47

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,00

0,00

0,49

0,03

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,00

0,00

0,49

0,03

0,05

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,23

-0,31

0,95

0,41

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,23

-0,31

0,95

0,41

0,52

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

7–9/

7–9/

1–9/

1–9/

1–12/

milj. euroa

2012

2011

2012

2011

2011

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

38,3

-54,4

159,3

61,6

86,0

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

Muuntoerojen muutos

10,6

-29,9

26,3

-23,4

-25,6

Rahavirran suojaukset

0,0

-7,8

-2,3

-6,9

-11,7

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

0,0

2,0

0,6

1,8

2,9

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

10,6

-35,6

24,6

-28,5

-34,4

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

48,9

-90,0

183,9

33,1

51,6

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

48,0

-85,3

179,1

37,8

50,1

Määräysvallattomille omistajille

0,9

-4,6

4,8

-4,7

1,5

KONSERNITASE

milj. euroa

30.9.2012

30.9.2011

31.12.2011

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

285,5

348,0

343,6

Sijoituskiinteistöt

4,8

7,6

5,8

Liikearvo

2 323,5

2 253,1

2 316,2

Muut aineettomat hyödykkeet

718,1

728,6

709,8

Osuudet osakkuusyrityksissä

12,0

236,1

219,3

Myytävissä olevat sijoitukset

8,2

15,7

15,4

Laskennalliset verosaamiset

43,7

50,8

29,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

40,7

40,7

44,3

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

3 436,4

3 680,7

3 684,3

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus 

73,1

100,0

96,8

Verosaamiset

31,3

2,0

12,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset

446,7

435,5

418,4

Myytävissä olevat sijoitukset

0,3

0,6

0,3

Rahavarat

86,0

102,9

116,0

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

637,5

641,0

644,0

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

4 073,9

4 321,8

4 328,3

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

203,3

203,3

203,3

Muut rahastot

-10,4

-5,0

-8,7

Muu oma pääoma

1 072,1

971,3

988,0

 

1 336,2

1 240,9

1 253,9

Määräysvallattomien omistajien osuus

274,6

264,3

270,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 610,9

1 505,2

1 524,2

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Laskennalliset verovelat 

147,2

149,8

146,1

Eläkevelvoitteet

16,6

24,6

17,2

Varaukset

5,1

6,7

6,3

Korolliset velat

1 205,5

1 464,1

1 101,2

Ostovelat ja muut velat

40,0

40,8

38,9

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 414,3

1 686,0

1 309,7

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Varaukset

18,4

14,3

15,3

Korolliset velat

250,1

324,2

626,0

Verovelat

42,4

26,2

27,4

Ostovelat ja muut velat

737,8

765,9

825,8

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 048,7

1 130,6

1 494,5

 

 

 

 

VELAT YHTEENSÄ

2 463,0

2 816,6

2 804,1

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

4 073,9

4 321,8

4 328,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräys-

 

 

 

 

 

 

 

vallat-

 

 

 

 

 

 

 

tomien

 

 

 

SVOP-

Muut

Muu

 

omista-

 

 

Osake-

rahas-

rahas-

oma

 

jien

 

 

pääoma

to*

tot

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2011

71,3

203,3

0,2

1 096,5

1 371,2

4,8

1 376,0

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

 

2,9

2,9

 

2,9

Osingonjako

 

 

 

-179,1

-179,1

-0,3

-179,4

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

 

8,0

8,0

264,6

272,6

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

-5,1

42,9

37,8

-4,7

33,1

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2011

71,3

203,3

-5,0

971,3

1 240,9

264,3

1 505,2

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2012

71,3

203,3

-8,7

988,0

1 253,9

270,3

1 524,2

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

 

2,0

2,0

 

2,0

Osingonjako

 

 

 

-97,7

-97,7

-0,3

-98,0

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

 

-1,1

-1,1

-0,1

-1,2

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

-1,8

180,9

179,1

4,8

183,9

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2012

71,3

203,3

-10,4

1 072,1

1 336,2

274,6

1 610,9

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

 

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

543,6

646,5

599,5

530,2

592,6

627,4

627,9

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

8,6

19,4

8,7

7,0

70,0

10,4

29,1

116,5

Materiaalit ja palvelut

190,0

212,2

214,6

205,5

217,3

228,4

207,0

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

156,2

156,4

145,6

148,1

152,1

142,6

168,8

611,7

Liiketoiminnan muut kulut 

122,4

118,2

109,1

118,7

136,6

139,0

147,1

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,1

-1,1

 

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

67,6

80,6

77,2

37,7

39,8

143,9

88,1

309,5

LIIKEVOITTO

15,9

98,5

61,8

27,2

116,7

-17,2

46,0

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-16,4

-3,4

2,3

1,9

-0,1

-3,2

-2,2

-3,7

Rahoitustuotot

7,0

4,9

3,3

2,3

1,4

1,0

9,3

13,9

Rahoituskulut

20,7

19,1

17,8

4,7

6,6

13,1

22,2

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

-14,1

80,8

49,7

26,7

111,3

-32,5

30,8

136,3

Tuloverot

-3,6

-21,8

-10,7

-8,3

-18,4

-21,3

-9,7

-57,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-17,8

59,0

39,0

18,4

92,9

-53,8

21,1

78,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

1,2

78,6

-0,7

0,1

4,6

-0,5

3,3

7,4

TILIKAUDEN TULOS

-16,6

137,6

38,3

18,5

97,5

-54,4

24,4

86,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

-19,0

56,3

38,1

18,4

92,9

-49,2

14,9

77,0

Määräysvallattomille omistajille

1,2

2,7

0,9

0,0

-0,1

-4,6

6,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-17,8

135,0

37,4

18,5

97,5

-49,7

18,1

84,5

Määräysvallattomille omistajille

1,2

2,6

0,9

0,0

-0,1

-4,6

6,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,35

0,23

0,11

0,57

-0,30

0,09

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,35

0,23

0,11

0,57

-0,30

0,09

0,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,48

0,00

0,00

0,03

0,00

0,02

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,48

0,00

0,00

0,03

0,00

0,02

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,83

0,23

0,11

0,60

-0,31

0,11

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,83

0,23

0,11

0,60

-0,31

0,11

0,52

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1–9/

1–9/

1–12/

milj. euroa

2012

2011

2011

LIIKETOIMINTA

 

 

 

Tilikauden tulos

159,3

61,6

86,0

Oikaisut

 

 

 

 

Tuloverot

36,7

48,0

58,1

 

Rahoituskulut

57,6

24,4

49,1

 

Rahoitustuotot

-15,2

-4,6

-13,9

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

17,5

2,7

4,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

228,1

229,6

319,7

 

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-84,5

-39,9

-56,8

 

Muut oikaisut

-156,7

-66,5

-116,9

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-42,9

-17,4

0,8

 

Vaihto-omaisuuden muutos

-2,0

-4,6

0,4

 

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-28,2

-22,1

49,0

Maksetut korot

-30,9

-13,8

-23,6

Muut rahoituserät

-6,3

-12,2

-17,4

Maksetut verot

-48,6

-52,1

-65,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

83,8

133,0

273,8

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-43,2

-53,0

-70,8

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-22,0

-1 078,2

-1 350,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

7,3

13,8

14,0

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

313,3

67,2

74,0

Myönnetyt lainat

-11,9

-9,2

-8,7

Lainasaamisten takaisinmaksut

11,2

37,1

246,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

-0,3

0,0

Saadut korot

2,3

0,6

3,2

Saadut osingot

5,3

14,2

14,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

262,3

-1 007,7

-1 077,4

 

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

346,1

-874,7

-803,6

 

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

 

 

0,0

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

0,3

264,0

264,0

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-136,0

-155,2

-183,5

Muiden lainojen nostot

1 189,3

1 048,0

1 042,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-1 310,2

-76,6

-84,5

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-0,7

-1,7

-2,0

Maksetut osingot

-98,0

-179,4

-179,7

Lahjoitukset/muu voitonjako

 

 

0,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-355,3

899,0

857,1

 

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

-9,2

24,3

53,6

Rahavarojen kurssierot

0,9

-1,3

-1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-8,4

23,0

52,4

 

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

93,5

41,1

41,1

Rahavarat kauden lopussa

85,2

64,1

93,5

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollanti

171,6

208,1

173,5

105,3

130,6

174,0

232,2

642,0

Suomi

77,4

76,7

65,4

74,2

79,4

70,0

86,2

309,7

Venäjä & CEE

49,0

50,1

46,9

51,4

54,3

50,8

56,7

213,1

Belgia

56,8

54,6

52,9

50,1

48,7

48,4

61,9

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,7

-0,8

-0,6

-0,9

-1,8

-0,9

-1,2

-4,8

YHTEENSÄ

354,1

388,6

338,1

280,0

311,2

342,2

435,8

1 369,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin Sanomat

59,3

56,2

52,2

61,2

61,2

55,3

60,8

238,5

Ilta-Sanomat

21,2

22,0

20,0

19,1

22,2

21,6

21,6

84,4

Muu kustantaminen

25,2

24,3

22,3

23,7

25,0

22,9

25,4

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,3

4,3

3,9

4,4

3,9

3,4

4,2

15,9

YHTEENSÄ

110,0

106,8

98,3

108,4

112,2

103,2

112,0

435,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppiminen

34,2

109,3

127,4

34,3

87,4

100,2

34,7

256,6

Muut

4,6

1,8

0,0

10,1

10,2

10,8

5,0

36,1

Eliminoinnit

-0,4

0,0

0,0

-0,4

-0,6

-0,6

-0,4

-2,1

YHTEENSÄ

38,4

111,1

127,4

44,0

97,0

110,4

39,2

290,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

41,1

40,0

35,6

97,8

72,1

71,6

40,9

282,4

JATKUVAT TOIMINNOT

543,6

646,5

599,5

530,2

592,6

627,4

627,9

2 378,1

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

26,9

51,9

20,3

22,8

46,6

-31,9

53,0

90,4

News

8,9

5,1

-1,5

12,9

9,9

12,5

4,9

40,2

Learning

-14,9

51,1

45,1

-5,1

29,4

42,6

-23,0

43,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-9,6

-2,0

-3,3

30,8

-40,4

11,0

-1,9

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

98,5

61,8

27,2

116,7

-17,2

46,0

172,6

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

26,9

54,5

23,0

22,8

37,5

24,9

64,4

149,5

News

8,9

5,1

8,4

12,9

9,9

12,5

14,1

49,4

Learning

-14,9

47,0

49,5

-6,0

31,1

42,6

-20,0

47,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-2,4

-0,7

-3,3

-12,9

-2,4

-3,9

-22,5

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

104,2

80,1

26,3

65,6

77,6

54,7

224,1

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma uudisti operatiivista raportointiaan vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä. Muutos tukee Sanoman strategiaa keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Muutoksen seurauksena Trade-segmentti poistui. Traden jäljellä oleva liiketoiminta raportoidaan ryhmässä ’Muut yhtiöt ja eliminoinnit’. Lisäksi Media-segmentin ’Muut yhtiöt’ –yksikön Aldipress ja Learning-segmentin ’Muut’ -yksikkö, pääasiassa AAC Global ja Bookwell, raportoidaan ryhmässä ’Muut yhtiöt ja eliminoinnit’.

Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Media, News ja Learning. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi ydintoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman segmentit 1.1.–30.9.2012

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

1 079,0

314,6

276,1

119,3

1 789,1

Sisäinen liikevaihto

1,8

0,6

0,8

-2,7

0,5

LIIKEVAIHTO

1 080,8

315,2

276,9

116,7

1 789,6

LIIKEVOITTO

99,1

12,5

81,3

-16,6

176,2

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-18,6

0,5

-0,2

0,8

-17,5

Rahoitustuotot

 

 

 

15,2

15,2

Rahoituskulut

 

 

 

57,6

57,6

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

116,4

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

2 833,4

302,1

566,2

193,8

3 895,5

Sanoman segmentit 1.1.–30.9.2011

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

930,5

322,6

241,6

254,9

1 749,6

Sisäinen liikevaihto

2,9

1,2

9,9

-13,4

0,6

LIIKEVAIHTO

933,4

323,8

251,4

241,6

1 750,2

LIIKEVOITTO

37,4

35,3

66,9

-12,9

126,7

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-1,0

0,7

-0,1

-1,1

-1,5

Rahoitustuotot

 

 

 

4,6

4,6

Rahoituskulut

 

 

 

24,3

24,3

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

105,5

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

3 027,4

319,8

482,3

211,7

4 041,2

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2012

30.9.2011

31.12.2011

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

343,6

429,3

429,3

Lisäykset

21,4

43,8

52,9

Liiketoimintojen hankinta

1,2

6,9

7,0

Vähennykset

-4,3

-11,0

-2,2

Liiketoimintojen myynti

-44,9

-76,2

-86,9

Tilikauden poistot

-31,2

-38,8

-50,5

Tilikauden arvonalentumiset

-1,2

-0,6

-3,9

Kurssierot ja muut muutokset

0,9

-5,4

-2,1

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

285,5

348,0

343,6


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ohjelmaoikeudet mukaan luettuna) olivat katsauskauden päättyessä 226,7 milj. euroa (2011: 169,7 milj. euroa).

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1–9/

1–12/

 

2012

2011

 

 

 

Hankintahinta

26,0

1 415,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

2,7

433,2

Syntynyt liikearvo

23,3

982,0

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.9.2012

30.9.2011

31.12.2011

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

9,7

9,8

9,7

Pantit

2,4

2,5

2,5

Muut

45,6

0,0

0,3

YHTEENSÄ

57,6

12,3

12,5

 

 

 

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 

Takaukset

 

0,0

 

YHTEENSÄ

 

0,0

 

 

 

 

 

Muut vastuut

 

 

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

166,5

201,4

196,1

Rojaltit

15,1

18,9

19,8

Muut vastuut

53,3

36,4

51,3

YHTEENSÄ

234,9

256,7

267,2

 

 

 

 

YHTEENSÄ

292,5

269,1

279,7

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroa

 

 

 

 

Käyvät arvot

30.9.2012

30.9.2011

31.12.2011

 

 

 

 

Korkojohdannaiset

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

-15,4

-9,3

-11,5

 

 

 

 

Valuuttajohdannaiset

 

 

 

Termiinisopimukset

0,0

 

0,6

KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1-9/

1-9/

1-12/

Kauden keskikurssi

2012

2011

2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,20

24,43

24,64

EUR/HUF (Unkarin forintti)

291,58

272,02

280,46

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,22

4,03

4,13

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,18

40,78

41,02

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,73

9,00

9,00

 

Kauden päätöskurssi

30.9.2012

30.9.2011

31.12.2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,14

24,75

25,79

EUR/HUF (Unkarin forintti)

284,89

292,55

314,58

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,10

4,41

4,46

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,14

43,35

41,77

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,45

9,26

8,91

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään 31.10.2012 klo 11.00 Nelosen studiolla, Pursimiehenkatu 26 C (3. kerros). Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena. Jos haluat esittää kysymyksiä webcastin aikana, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Yhdysvallat) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 924026.

Sanoma julkistaa osavuosikatsauksensa tammi - joulukuulta 2012 torstaina 7.2.2013 noin klo 11.00. Vuoden 2013 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:


-  Tammi - maaliskuu 2.5.2013 noin klo 11.00
-  Tammi - kesäkuu 1.8.2013 noin klo 8.30
-  Tammi - syyskuu 31.10.2013 noin klo 8.30

Sanoman vuoden 2012 vuosikertomus julkaistaan sähköisesti 4.3.2013 alkavalla viikolla (viikko 10) ja painettuna 11.3. alkavalla viikolla (viikko 11).

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 3.4.2013.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, puh. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.