Sanoma Magazines Finlandissa ja Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:ssä 4. syyskuuta käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiöt uudelleenorganisoivat toimintansa vastaamaan muuttuvan mediankulutuksen ja digitalisoituvan toimintaympäristön vaatimuksia. Rakenteellisten muutosten vuoksi yhtiöistä vähenee 69 työtehtävää.

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on varmistaa Sanoma Magazinesin kannattavuus, johtava markkina-asema sekä kilpailukyky. Uusi rakenne tukee myös yhtiön tavoitteita siirtyä entistä kohderyhmälähtöisempään toimintatapaan, kasvattaa asiakaskohtaisia tuottoja sekä luoda uutta digitaalista liiketoimintaa.

Sanoma Magazinesissa ja Sanoma Tekniikkajulkaisuissa tehtävät rakenteelliset muutokset johtavat 69 työsuhteen irtisanomiseen. Osalle irtisanottavista tarjotaan muita tehtäviä irtisanomisen vaihtoehtona. Yhtiöissä muun muassa yhdistetään toimintoja keskitetysti johdetuiksi kokonaisuuksiksi, käytetään resursseja entistä tehokkaammin sekä virtaviivaistetaan prosesseja. Yhtiöiden tuotevalikoima säilyy ennallaan.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli 811 henkilöä. Alun perin toiminnan uudelleenjärjestelyn arvioitiin johtavan enintään 95 henkilön irtisanomiseen. 

”Toimintamme perusteellinen ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä uudistaminen on vastauksemme toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin, joita lehtitilauksille asetettu arvonlisävero on tänä vuonna kiihdyttänyt. Valitettavasti tekemämme päätökset tarkoittavat myös henkilöstövähennyksiä. Teemme parhaamme tukeaksemme irtisanomisen kohteeksi joutuvia työntekijöitämme”, Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh sanoo.

Sanoma Magazinesin toiminnan uudelleenorganisointi on osa Sanoma-konsernin laajuista muutosprosessia. Sanoma Newsin rakenteellisiin säästöihin tähtäävän ohjelman puitteissa on kerrottu jo aiemmin päättyneistä yt-neuvotteluista Sanoma Lehtimediassa ja Sanoma Digitalissa sekä Sanoma Kaupunkilehtien yt-neuvotteluista, joiden arvioidaan päättyvän viikon kuluessa. Vastaavia ohjelmia on käynnissä muissakin Sanoman yksiköissä ja toimintamaissa. Tavoitteenamme on johtaa markkinakehitystä ja turvata tuloksentekokyky muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen perusteli 16.8.2012 julkaistussa tiedotteessa. 


Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh, Sanoma Magazines Finland, puh. 09 120 5020

Sanoma Magazines on Suomen johtava aikakauslehtikustantaja, jonka yli neljäkymmentä aikakauslehteä tarjoavat laadukkaita lukuelämyksiä yli kolmelle miljoonalle suomalaiselle. Olemme markkinaykkönen myös lasten ja nuorten julkaisuissa. Lehtien ja kirjojen lisäksi tuottamistamme sisällöistä ja palveluista voi yhä useammin nauttia digitaalisessa muodossa. Yritysjulkaisut-yksikkömme tuottaa monikanavaisia viestintäpalveluja eturivin suomalaisyrityksille