Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 27.9.2012 klo 13.00

Sanoma uudistaa operatiivista raportointiaan vuoden 2012 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien. Muutos tukee Sanoman strategiaa keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat jatkossa kolmesta segmentistä: Media, News ja Learning.

Muutoksen seurauksena Trade-segmentti poistuu. Traden jäljellä oleva liiketoiminta raportoidaan jatkossa ryhmässä ’Muut yhtiöt ja eliminoinnit’.

Lisäksi Media-segmentin ’Muut yhtiöt’ –yksikön Aldipress ja Learning-segmentin ’Muut’ –yksikkö, pääasiassa AAC Global ja Bookwell, raportoidaan jatkossa ryhmässä ’Muut yhtiöt ja eliminoinnit’.

Ryhmässä ’Muut yhtiöt ja eliminoinnit’ raportoidaan jatkossa ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt ja konsernieliminoinnit.

Segmenttitiedot, liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, liikevoitto segmenteittäin ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin vuodelle 2011 ja ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2012 ovat muuttuneet raportointiuudistuksen seurauksena. Taulukot ovat saatavilla myös Sanoman verkkosivuilta osoitteessa www.sanoma.fi/arkisto/tiedostot.

SEGMENTTITIEDOT

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman segmentit 1.1.-30.6.2012

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

741,3

216,3

148,7

83,2

1 189,5

Sisäinen liikevaihto

1,3

0,6

0,8

-2,2

0,5

LIIKEVAIHTO

742,7

216,8

149,5

81,0

1 190,1

LIIKEVOITTO

78,8

14,0

36,2

-14,6

114,4

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-20,7

0,3

-0,1

0,8

-19,8

Rahoitustuotot

 

 

 

11,9

11,9

Rahoituskulut

 

 

 

39,8

39,8

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

66,7

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

2 802,9

318,3

604,1

189,8

3 915,1

Sanoman segmentit 1.1.-31.3.2012

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

353,4

109,6

37,7

42,5

543,1

Sisäinen liikevaihto

0,7

0,5

0,7

-1,4

0,4

LIIKEVAIHTO

354,1

110,0

38,4

41,1

543,6

LIIKEVOITTO

26,9

8,9

-14,9

-5,0

15,9

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-17,2

0,1

-0,1

0,8

-16,4

Rahoitustuotot

 

 

 

7,0

7,0

Rahoituskulut

 

 

 

20,7

20,7

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

-14,1

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

2 800,8

326,5

519,3

209,6

3 856,2

 

 

 

 

 

 

Sanoman segmentit 1.1.-31.12.2011

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

1 365,5

434,1

279,6

297,6

2 376,8

Sisäinen liikevaihto

3,7

1,7

11,0

-15,2

1,2

LIIKEVAIHTO

1 369,2

435,8

290,6

282,4

2 378,1

LIIKEVOITTO

90,4

40,2

43,9

-1,9

172,6

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-2,5

0,6

0,4

-2,2

-3,7

Rahoitustuotot

 

 

 

13,9

13,9

Rahoituskulut

 

 

 

46,6

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

136,3

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

3 020,7

320,7

516,0

189,5

4 046,8

 

 

 

 

 

 

Sanoman segmentit 1.1.-30.9.2011

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

930,5

322,6

241,6

254,9

1 749,6

Sisäinen liikevaihto

2,9

1,2

9,9

-13,4

0,6

LIIKEVAIHTO

933,4

323,8

251,4

241,6

1 750,2

LIIKEVOITTO

37,4

35,3

66,9

-12,9

126,7

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

-1,0

0,7

-0,1

-1,1

-1,5

Rahoitustuotot

 

 

 

4,6

4,6

Rahoituskulut

 

 

 

24,3

24,3

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

105,5

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

3 022,0

319,8

504,9

194,6

4 041,2

Sanoman segmentit 1.1.-30.6.2011

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. Euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

589,3

219,5

135,4

178,2

1 122,3

Sisäinen liikevaihto

2,0

1,1

5,7

-8,3

0,5

LIIKEVAIHTO

591,2

220,6

141,1

169,9

1 122,8

LIIKEVOITTO

69,3

22,8

24,3

27,5

143,9

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

Tuloksista

2,6

0,5

0,0

-1,3

1,8

Rahoitustuotot

 

 

 

3,6

3,6

Rahoituskulut

 

 

 

11,3

11,3

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

138,0

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 795,1

318,7

561,9

294,3

2 970,1

 

 

 

 

 

 

Sanoman segmentit 1.1.-31.3.2011

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

yhtiöt/

 

 

 

 

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

279,0

107,7

40,9

102,4

530,0

Sisäinen liikevaihto

1,0

0,6

3,1

-4,6

0,2

LIIKEVAIHTO

280,0

108,4

44,0

97,8

530,2

LIIKEVOITTO

22,8

12,9

-5,1

-3,3

27,2

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

1,7

0,0

0,0

0,2

1,9

Rahoitustuotot

 

 

 

2,3

2,3

Rahoituskulut

 

 

 

4,7

4,7

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

26,7

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 772,2

320,8

529,3

375,7

2 997,9

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

Hollanti

171,6

208,1

105,3

130,6

174,0

232,2

642,0

Suomi

77,4

76,7

74,2

79,4

70,0

86,2

309,7

Venäjä & CEE

49,0

50,1

51,4

54,3

50,8

56,7

213,1

Belgia

56,8

54,6

50,1

48,7

48,4

61,9

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,7

-0,8

-0,9

-1,8

-0,9

-1,2

-4,8

YHTEENSÄ

354,1

388,6

280,0

311,2

342,2

435,8

1 369,2

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin Sanomat

59,3

56,2

61,2

61,2

55,3

60,8

238,5

Ilta-Sanomat

21,2

22,0

19,1

22,2

21,6

21,6

84,4

Muu kustantaminen

25,2

24,3

23,7

25,0

22,9

25,4

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,3

4,3

4,4

3,9

3,4

4,2

15,9

YHTEENSÄ

110,0

106,8

108,4

112,2

103,2

112,0

435,8

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING

 

 

 

 

 

 

 

Oppiminen

34,2

109,3

34,3

87,4

100,2

34,7

256,6

Muut

4,6

1,8

10,1

10,2

10,8

5,0

36,1

Eliminoinnit

-0,4

0,0

-0,4

-0,6

-0,6

-0,4

-2,1

YHTEENSÄ

38,4

111,1

44,0

97,0

110,4

39,2

290,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

41,1

40,0

97,8

72,1

71,6

40,9

282,4

JATKUVAT TOIMINNOT

543,6

646,5

530,2

592,6

627,4

627,9

2 378,1

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

26,9

51,9

22,8

46,6

-31,9

53,0

90,4

News

8,9

5,1

12,9

9,9

12,5

4,9

40,2

Learning

-14,9

51,1

-5,1

29,4

42,6

-23,0

43,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-9,6

-3,3

30,8

-40,4

11,0

-1,9

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

98,5

27,2

116,7

-17,2

46,0

172,6

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

26,9

54,5

22,8

37,5

24,9

64,4

149,5

News

8,9

5,1

12,9

9,9

12,5

14,1

49,4

Learning

-14,9

47,0

-6,0

31,1

42,6

-20,0

47,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-2,4

-3,3

-12,9

-2,4

-3,9

-22,5

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

104,2

26,3

65,6

77,6

54,7

224,1


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 0105 19 5064 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.