Pörssitiedote 9.3.2011  10:30

Sanoma Oyj julkisti 4.11.2010 uuden liiketoimintaryhmäjaon ja siihen liittyvän segmenttiraportoinnin rakenteen. Sanoman liiketoiminnot on jaettu 1.1.2011 alkaen neljään segmenttiin, jotka ovat Sanoma Media, Sanoma News, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade.

Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Sanoma Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva Sanoma News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien liiketoimintaryhmien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan.

Vuoden 2010 tilinpäätös on tehty aiemman segmenttijaon mukaisesti. Uusi segmenttijako on ensimmäistä kertaa käytössä 3.5.2011 julkaistavassa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Oheisissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttirakenteen mukaiset tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2010. Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

SANOMA MEDIA

 

 

 

 

 

Hollanti

107,4

128,0

118,8

136,1

490,4

Suomi

92,6

91,7

67,5

87,4

339,3

CEE-maat

48,7

54,3

51,0

60,9

214,9

Belgia

53,5

52,3

48,7

53,8

208,3

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

9,9

13,0

11,5

12,4

46,7

YHTEENSÄ

312,1

339,4

297,5

350,6

1 299,6

 

 

 

 

 

 

SANOMA NEWS

 

 

 

 

 

Helsingin Sanomat

59,1

56,7

55,5

64,1

235,4

Ilta-Sanomat

19,9

20,7

21,1

21,6

83,3

Muu kustantaminen

25,3

25,6

23,5

25,0

99,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

5,0

5,5

4,6

4,2

19,4

YHTEENSÄ

109,4

108,5

104,8

114,9

437,6

 

 

 

 

 

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

 

 

 

 

 

Oppiminen

29,9

85,0

100,6

33,7

249,3

Kielipalvelut

6,9

6,2

5,2

8,9

27,1

Kustantaminen ja muut

23,6

17,2

18,0

24,8

83,6

Eliminoinnit

-2,3

-2,9

-2,5

-2,2

-9,9

YHTEENSÄ

58,2

105,5

121,2

65,1

350,1

 

 

 

 

 

 

SANOMA TRADE

 

 

 

 

 

Kioskikauppa

91,9

104,9

99,2

102,4

398,4

Kaupan palvelut

30,3

33,8

32,7

34,5

131,3

Kirjakauppa

26,0

19,9

31,6

43,2

120,6

Elokuvatoiminnot

25,4

19,9

20,7

23,9

90,0

Eliminoinnit

-3,4

-4,0

-3,1

-3,5

-14,0

YHTEENSÄ

170,2

174,4

181,1

200,5

726,3

 

 

 

 

 

 

Eliminoinnit

-12,0

-12,5

-14,1

-13,8

-52,4

YHTEENSÄ

637,9

715,4

690,6

717,3

2 761,2LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

Sanoma Media

31,2

229,3

-4,2

31,6

287,9

Sanoma News

15,6

8,9

15,7

15,9

56,1

Sanoma Learning & Literature

-6,4

25,1

45,5

-17,2

47,1

Sanoma Trade

3,7

2,4

6,4

3,0

15,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,7

0,5

-6,1

-13,9

YHTEENSÄ

40,4

261,0

63,9

27,4

392,7LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

Sanoma Media

31,2

47,3

31,0

36,3

145,8

Sanoma News

9,6

8,9

15,7

13,0

47,2

Sanoma Learning & Literature

-5,2

26,4

45,7

-14,4

52,6

Sanoma Trade

3,7

2,4

7,4

5,6

19,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,7

-4,9

-6,1

-19,3

YHTEENSÄ

35,6

80,3

94,9

34,5

245,4


Sanoma Median kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta, kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannin medialiiketoiminnassa ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Hollannissa sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen CEE-maissa.

Sanoma Newsin kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euroa myyntivoittoa Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä.

Sanoma Learning & Literaturen kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä.

Sanoma Traden kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euron ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista.

SEGMENTTIYHTEENVETO

Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


1.1.-31.12.2010

 

 

 

 

 

Kohdista-

 

 

 

 

Sanoma

 

mattomat/

 

 

Sanoma

Sanoma

Learning &

Sanoma

Elimi-

Konserni

milj. euroa

Media

News

Literature

Trade

noinnit

yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

1 294,6

431,7

334,8

700,5

-0,5

2 761,2

Sisäinen liikevaihto

5,0

5,9

15,2

25,7

-51,9

 

LIIKEVAIHTO

1 299,6

437,6

350,1

726,3

-52,4

2 761,2

LIIKEVOITTO

287,9

56,1

47,1

15,5

-13,9

392,7

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-24,5

0,3

0,0

0,3

 

-23,9

Rahoitustuotot

 

 

 

 

11,1

11,1

Rahoituskulut

 

 

 

 

23,8

23,8

TULOS ENNEN VEROJA

356,0

SEGMENTIN VARAT

1 826,8

324,9

551,8

344,8

34,6

3 082,81.1.-30.9.2010

 

 

 

 

 

Kohdista-

 

 

 

 

Sanoma

 

mattomat

 

 

Sanoma

Sanoma

Learning &

Sanoma

Elimi-

Konserni

milj. euroa

Media

News

Literature

Trade

noinnit

yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

945,5

317,9

274,4

506,3

-0,1

2 043,8

Sisäinen liikevaihto

3,5

4,8

10,6

19,5

-38,5

 

LIIKEVAIHTO

949,0

322,7

285,0

525,8

-38,6

2 043,8

LIIKEVOITTO

256,3

40,2

64,3

12,5

-7,8

365,3

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-0,6

0,3

0,0

0,3

 

0,1

Rahoitustuotot

 

 

 

 

8,7

8,7

Rahoituskulut

 

 

 

 

17,3

17,3

TULOS ENNEN VEROJA

356,8

SEGMENTIN VARAT

1 830,9

326,3

596,6

349,6

32,7

3 136,01.1.-30.6.2010

 

 

 

 

 

Kohdista-

 

 

 

 

Sanoma

 

mattomat/

 

 

Sanoma

Sanoma

Learning &

Sanoma

Elimi-

Konserni

milj. euroa

Media

News

Literature

Trade

noinnit

yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

649,1

214,4

158,0

331,8

0,1

1 353,3

Sisäinen liikevaihto

2,4

3,5

5,7

12,9

-24,5

 

LIIKEVAIHTO

651,5

217,9

163,7

344,6

-24,5

1 353,3

LIIKEVOITTO

260,5

24,5

18,7

6,1

-8,4

301,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-1,1

0,1

0,0

0,3

 

-0,7

Rahoitustuotot

 

 

 

 

4,6

4,6

Rahoituskulut

 

 

 

 

12,3

12,3

TULOS ENNEN VEROJA

293,1

SEGMENTIN VARAT

1 892,2

330,0

592,4

347,4

37,1

3 199,01.1.-31.3.2010

 

 

 

 

 

Kohdista-

 

 

 

 

Sanoma

 

mattomat/

 

 

Sanoma

Sanoma

Learning &

Sanoma

Elimi-

Konserni

milj. euroa

Media

News

Literature

Trade

noinnit

yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

310,9

107,4

55,1

164,3

0,2

637,9

Sisäinen liikevaihto

1,2

2,0

3,1

5,9

-12,3

 

LIIKEVAIHTO

312,1

109,4

58,2

170,2

-12,0

637,9

LIIKEVOITTO

31,2

15,6

-6,4

3,7

-3,7

40,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-2,5

0,1

 

0,0

 

-2,4

Rahoitustuotot

 

 

 

 

2,2

2,2

Rahoituskulut

 

 

 

 

6,0

6,0

TULOS ENNEN VEROJA

34,1

SEGMENTIN VARAT

1 729,7

339,2

571,2

332,0

36,0

3 008,0


Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.