Sanoma Magazines Finlandin Yritysjulkaisujen organisaatio uudistuu marraskuun alussa. Samalla Suomen kokenein ja jo kolmesti peräkkäin parhaaksi valittu asiakaslehtitalo lyhentää nimensä Sanoma Yritysjulkaisuiksi.  

Sanoma Yritysjulkaisujen johtajaksi on nimitetty Petri Karjalainen, joka siirtyy tehtävään Sanoma Magazines Finlandin strategiajohtajan paikalta. Yritysjulkaisujen johtamisen lisäksi hän toimii myös Sanoma Magazines Finlandin tytäryhtiön Suomen Rakennuslehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 

– Aloitimme Yritysjulkaisuissa viime keväänä kunnianhimoisen kasvuprojektin, jonka tulosta uusi organisaatiomme on. Sen tavoitteena on lisätä panostuksia asiakkuuksien kehittämiseen ja uusiasiakashankintaan. Sisällöllistä osaamista vahvistamme keskittämällä julkaisujemme monikanavaisen tuotannon ja kehittämisen kolmeen sisältötiimiin, joita palvelee yhteinen sähköinen kehitystiimi, Petri Karjalainen sanoo.  

Sanoma Yritysjulkaisujen nykyisistä asiakkuuksista ja niiden kehittämisestä vastaaviksi asiakkuuspäälliköiksi on nimitetty Kimmo Holappa ja Anne Stolt, jotka ovat aiemmin toimineet toimituspäällikköinä. Uusasiakasmyynnistä vastaa myyntipäällikkö Tanja Piipponen

Yritysjulkaisujen sisältöjohtajaksi on nimitetty Matti Lintulahti, joka siirtyy tehtävään kehityspäällikön paikalta. Hän vastaa Yritysjulkaisujen sisällöllisestä johtamisesta ja kehittämisestä sekä jatkaa sähköisen kehitystiimin vetäjänä.  

Sisältötiimejä johtavat toimituspäälliköt Johanna Hytönen, Martti Ristimäki ja Anu Virnes-Karjalainen. Yritysjulkaisujen tuottajien esimieheksi on nimitetty toimituspäällikkö Sirkka Järvenpää. Graafisten suunnittelijoiden esimiehenä jatkaa AD Tuulia Hyrske.  


Lisätietoja antavat:
johtaja Petri Karjalainen, Sanoma Yritysjulkaisut, puh. 09 120 5640
sisältöjohtaja Matti Lintulahti, Sanoma Yritysjulkaisut, puh. 09 120 5612 

Suomen kokenein asiakaslehtien tekijä Sanoma Yritysjulkaisut auttaa yrityksiä ja brändejä luomaan ja kehittämään sisältöjä eri kanaviin. Tuotamme yrityksille yli 30 asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstöjulkaisua painetussa ja sähköisessä muodossa. Kehitämme voimakkaasti digitaalisia viestintäpalvelujamme ja hyödynnämme Euroopan suurimpiin kuuluvan mediakonsernin osaamista. Yritysjulkaisut on valittu kolme kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi asiakaslehtitaloksi (Taloustutkimus 2010, 2008 ja 2006). 

Olemme osa Sanoma-konsernia, joka on yli 20 maassa monipuolisesti toimiva vahva eurooppalainen mediayritys.