Sanoman oppimisliiketoiminta tunnetaan jatkossa Suomessa nimellä Sanoma Pro. Oppiminen on yksi Sanoman painopistealueista.

Aiemmin WSOYpro Oy:nä tunnettu Sanoma Pro Oy tuottaa yrityskaupan myötä kasvaneen liiketoimintansa avulla entistä monipuolisemmin ratkaisuja osaamisen kehittämiseen. Sanoma Pron liiketoiminnan kivijalat ovat edelleen oppimateriaalit, yrityskirjat, näihin liittyvät sähköiset sisällöt ja koulutukset sekä Oppi&ilo -tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittävät sisällöt.

Liiketoiminnan kasvun ja yrityksen nimenmuutoksen taustalla on lokakuussa 2011 vahvistunut yrityskauppa, jossa Sanoma-konserni osti oppimisratkaisuja tarjoavan Bonnier Utbildningin (uudelta nimeltään Sanoma Utbildning) Ruotsissa ja Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan Suomessa ja myi yleisen kirjallisuuden kustantamiseen erikoistuneen WSOY:n ja sen brändin Bonnierille. 

”Tuotamme laadukkaita kokonaisratkaisuja osaamisen kehittämiseen iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Jatkossakin toimintamme perustana ovat parhaista asiantuntijoista ja kirjailijoista koostuva verkosto ja henkilöstömme vahva osaaminen. Kehitämme sisältö- ja palvelukokonaisuuksia, jotka tukevat koululaisten, ammattiin opiskelevien, ammattilaisten sekä yritysten osaamista, edistävät niin yksilöllistä kuin yhteisöllistä työskentelyä ja hyödyntävät sähköisiä oppimisympäristöjä”, Sanoma Pron toimitusjohtaja Salla Vainio kuvaa.

Sanoma Pro auttaa opettajia tehostamaan ja monipuolistamaan opetus- ja oppimistilanteita, tarjoaa eri alojen ammattilaisille työvälineitä ja tietolähteitä osaamisensa kehittämiseen ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen myös vapaa-ajalla.

”Tukenamme on Sanoma-konsernin kansainvälinen oppimisliiketoiminnan verkosto, johon kuuluu seitsemän yritystä kuudessa maassa. Sähköisten oppimisratkaisujen kehittäjänä olemme Suomessa edelläkävijöitä”, toteaa Salla Vainio.

Lisätietoja:

Salla Vainio, toimitusjohtaja, puh. 040 502 6323

Kirsi Valta-Makkonen, viestintäpäällikkö, puh. 050 589 7381

www.sanomapro.fi