WS Bookwellin Jyväskylän toimipistettä koskevat yt-neuvottelut alkoivat 8.12.2009 ja päättyivät 19.1.2010. Yt-menettelyssä sovittiin 89 henkilön työsuhteen päättämisestä. Osa kirjojen pienpainostuotannosta sekä kotimaan myyntikonttori säilyvät Jyväskylässä. Suurten painosten valmistus siirtyy Bookwellin muihin toimipisteisiin.

"Joulukuun alussa Gummerukselta hankitun kirjapainoliiketoiminnan integrointi Bookwelliin siirtyy nyt uuteen vaiheeseen", sanoo toimitusjohtaja Magnus Breitenstein. "Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen. Kaupan myötä Bookwell on saavuttanut entistä vahvemman aseman pienten ja keskisuurten kustantamoiden toimittajana. Meillä on nyt riittävät resurssit, oikea osaaminen sekä intressi palvella tätä kohderyhmää. Palvelukonseptimme laajentuminen vahvistaa entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana kirjanvalmistajana", täsmentää Breitenstein.