Weilin+Göös Oy:n suoramyynnin lopettamiseen liittyvät yt-neuvottelut ja päättyivät 18.11.2009. Yt-menettelyssä sovittiin 45 työsuhteen päättämisestä. Yhtiön palveluksessa jatkaa 16 henkilöä. Suora-myyntitoimintaa jatkavat yhtiön ulkoiset suoramyyntikumppanit.

Weilin + Göös Oy on osa Sanoma Learning & Literaturea, joka on yksi Sanoma-konsernin viidestä liiketoimintaryhmästä.