Suurteoksia myyvä Weilin + Göös Oy sopeuttaa liiketoimintaansa vastaamaan markkinoiden pitkään jatkunutta laskua. Yhtiö harkitsee oman suoramyynnin lopettamista ja suurteosten suoramyynnin keskittämistä sopimuskumppaneille.

"Suurteosten kysyntä on pienentynyt voimakkaasti koko 2000-luvun Suomessa ja muissa Pohjoismaissa eikä merkittäviä kasvun mahdollisuuksia tällä markkinalla ole näköpiirissä. Syynä on kuluttajakäyttäytymisen muutos ja voimakas kilpailu ajankäytöstä" sanoo Weilin + Göösin toimitusjohtaja Jaana Korpi.

Weilin + Göösin toiminnan muuttamiseen liittyvä yt-menettely alkaa 7.10. ja päättyy viimeistään 18.11. Arvioidut henkilöstövaikutukset koskevat noin 55 henkilöä. Weilin + Göösillä työskentelee tällä hetkellä 67 henkilöä ja myyntitoimistot sijaitsevat Espoossa, Porissa, Turussa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Uudessakaupungissa.

Weilin + Göös Oy on osa Sanoma Learning & Literaturea, joka on yksi Sanoma-konsernin viidestä liiketoimintaryhmästä.