Pörssitiedote 1.4.2009  16:15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009 päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi valittiin Sakari Tamminen.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2008 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta ja siirtää 500 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja osingon maksupäivä Suomessa 15.4.2009. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.  

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Annet Aris on INSEADin, Ranskassa sijaitsevan kansainvälisen kauppakorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen, apulaisprofessori.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010,  Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011, ja Annet Arisin, Jaakko Rauramon ja Sakari Tammisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan


-puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
-varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
-jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.