Sanoma Oyj on vahvistanut koko konsernin paperiostoja koskevat periaatteet.

Sanoma tuntee vastuunsa ympäristöä kohtaan suurena paperin ostajana ja haluaa omalta osaltaan edistää metsävarojen vastuullista käyttöä. Sanoma edellyttää vastuullista puunhankintaa ja yhteiskunnallisten näkökulmien huomiointia käyttämiltään toimittajilta sekä suosii toimittajia, joilla on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Periaatteilla varmistetaan, että ostettava paperi on tuotettu vastuullisesti. Ostettavasta paperista tarkastellaan puukuidun alkuperää ja hakkuiden laillisuutta, kestävää metsänhoitoa (metsäsertifikaatteja), valmistuksen ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ulottuvuuksia.

Sanoma ostaa vain paperia, jonka raaka-aineena on käytetty laillisista lähteistä peräisin olevaa puuta. Sanoma edellyttää, että paperintoimittajat myös kunnioittavat ja noudattavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia standardeja sekä näihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia.

Sanoma suosii ensisijaisesti sertifioidun paperin tarjoajia ja edellyttää paperintoimittajiltaan alkuperän seurantaa ja sen todentamista. Jatkossa sertifioidun kuidun osuus kaikissa Sanoman käyttämissä painopapereissa tulee lisääntymään.

Aikakauslehdissä ja sanomalehdissä kierrätyskuitua käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Sanoma-konserni ostaa vuosittain noin 250 000 tonnia sanomalehti-, aikakauslehti-, kirja- ja hienopaperia sekä graafisia kartonkeja. Paperitoimituksista vastaa 7 päätoimittajaa ja vuonna 2008 toimituksia tuli noin 40:lta eri tehtaalta.

Sanoman paperinostoperiaatteet (pdf)