Sanoma Learning & Literaturen (SLL) rakenne ja johtamismalli uudistuvat. Tarkoitus on tukea paremmin strategiaa, virtaviivaistaa päätöksentekoa ja hallintoa sekä lisätä yhteistyötä.

SLL:n kolme liiketoimintaa ovat nyt Oppiminen (Learning), Kielipalvelut (Language Services) ja Kustantaminen (Publishing). Liiketoiminnat koostuvat 13 liiketoimintayksiköstä, jotka vastaavat itsenäisesti omasta toiminnastaan sekä päätöksenteosta. SLL:n uudella rakenteella ei ole vaikutuksia Sanoma-konsernin raportointiin.

Uusi rakenne ja johtamismalli tukevat strategiaa, jossa Oppiminen ja Kielipalvelut ovat nopeasti kasvavia kansainvälisiä liiketoimintoja ja Kustantaminen toimii entistä vahvempana erityisesti Suomessa.

Sanoma Learning & Literaturen johtoryhmän muodostavat Jacques Eijkens (pj), joka vastaa myös Oppimisesta, Kielipalveluista vastaava johtaja Tuomo Räsänen ja Kustantamisesta vastaava WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, joka toimii myös Eijkensin varamiehenä. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja Barend de Graaf, henkilöstöjohtaja Mark Marseille ja strategiajohtaja Jyri Ahti.

Sanoma Learning & Literature kuuluu Sanoma-konserniin.