SanomaWSOY-konsernin organisaatiorakenne uudistui, kun oppimateriaali- ja kirjakustantamistoimintaa järjestettiin uudelleen. Uudistuneessa SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmässä on kolme pääliiketoimintaa: SanomaWSOY Education, WSOY Yleinen kirjallisuus sekä WSOYpro.

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmää johtavat SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkens, 50, ja WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, 41, Eijkensin sijaisena. Veli-Pekka Elonen aloittaa WSOY:n toimitusjohtajana 1.10.2006 kuten 21.6.2006 tiedotettiin.

– Uusi organisaatiomallimme ilmentää strategiaamme käytännössä, Veli-Pekka Elonen kommentoi.

– Liiketoimintaryhmämme toimintaan ei tullut varsinaisesti muutoksia, mutta uusi rakenne vahvistaa oppimateriaalitoimintojen asemaa ja näkyvyyttä liiketoimintaryhmätasolla, Jacques Eijkens sanoo.

– Kaikki kolme pääliiketoiminta-aluettamme tarvitsevat merkittävästi johtamisresursseja. Nyt meillä on paremmat mahdollisuudet keskittyä erikseen kuhunkin liiketoimintaan ja toimia tehokkaammin asiakkaidemme tarpeet huomioiden, Elonen jatkaa.

Lisää virtaa

SanomaWSOY Education -liiketoiminta keskittyy kansainväliseen oppimateriaalikustantamiseen, joka on myös yksi SanomaWSOY-konsernin kansainvälistymisen painopistealueista. Tällä hetkellä SanomaWSOY Education toimii Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Unkarissa ja Puolassa.

– Oppimateriaaliliiketoiminnan kansainvälistyminen on ollut viime aikoina voimakasta. Uskon, että tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, Eijkens sanoo.

Liiketoimintaryhmän kaksi muuta pääliiketoimintaa toimivat lähinnä Suomen markkinoilla. WSOY Yleinen kirjallisuus on Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja ja WSOYpro tarjoaa yrityksille ja niissä työskenteleville ammattilaisille koulutus-, osaamis- ja viestintäratkaisuja.

– Suomessa WSOY-brändi säilyy vahvana ja sitä tullaan järjestelmällisesti kehittämään edelleen, Elonen toteaa.

–Liiketoimintojemme kilpailutilanne on haastava. Uusi rakenteemme parantaa jatkossa mahdollisuuksiamme menestyä kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Tavoitteemme on olla jatkossakin johtava kaikissa pääliiketoiminnoissamme niillä markkinoilla, joilla toimimme, Eijkens jatkaa.

Uudessa liiketoimintaryhmässä on jatkossa kaksi eri toimintoihin keskittyvää johtoryhmää: Jacques Eijkensilla on vetovastuu oppimateriaalitoiminnassa ja Veli-Pekka Elosen alaisuudessa toimiva ryhmä vastaa WSOY:n liiketoiminnoista.

– Kumpikin ryhmä voi keskittyä omiin aiheisiinsa, mikä myös parantaa toiminnallista tehokkuuttamme, Elonen kuvaa.

Koko SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän johdossa on nelihenkinen ohjausryhmä, joka vastaa virallisesta päätöksenteosta sekä liiketoimintaryhmän strategian yleisseurannasta.

Tiiviisti yhteistyössä

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän molemmat keulamiehet ovat vakuuttuneita siitä, että uusi organisaatiorakenne selkeyttää liiketoimintaa ja tukee kasvutavoitteita.

– Uusi järjestely tuo konkreettisesti esiin valmiutemme ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla., Elonen sanoo.

Liiketoimintaryhmän vetoparin yhteistyö tuntuu luontevalta, ja keskustelua käydään innostuneessa ilmapiirissä. – Kesän ja syksyn aikana muotoutunut toimintamallimme sekä muotoilemamme strategiset teemat tuntuvat sekä käytännön läheisiltä että tehokkailta, Elonen toteaa. – Odotan paljon yhteistyöltämme, Eijkens jatkaa.

Tulevaisuuden uudet haasteet

– Uskon vahvasti, että tulevaisuudessa liiketoimintaryhmämme sekä kasvaa että kansainvälistyy edelleen, Elonen sanoo. – Muutokset kuluttajien käyttäytymisessä sekä toimintaympäristössämme asettavat meille jatkuvasti uusia haasteita, mutta löytämällä niihin uusia ja luovia ratkaisuja säilytämme myös jatkossa johtavan asemamme.

– Tulevaisuudessa internet sekä muut sähköiset ratkaisut tulevat olemaan entistä olennaisempi osa liiketoimintaamme. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja ja liiketoimintoja, jotka tukevat ydinliiketoimintojamme, Eijkens tiivistää.