SanomaWSOY-konserniin kuuluva AAC Global Oy perustaa tytäryhtiön Venäjälle ja avaa ensimmäisen toimistonsa Pietarin keskustaan tammikuussa 2007. Tytäryhtiö tulee tarjoamaan samoja yritysten monikieliseen viestintään liittyviä palveluita kuin yhtiön Suomen ja Ruotsinkin toimipisteet. Keskeisiä palvelumuotoja ovat mm. yritysten kieli- ja kulttuurikoulutus sekä haastavat käännös-, lokalisointi- ja termiprojektit.

Ensivaiheen keskeisen kohderyhmän muodostavat Venäjälle etabloituneet pohjoismaiset yritykset, joilla on suuria koulutus- ja käännöstarpeita alueella. Nopeasti kasvava paikallinen asiakaskunta muodostaa seuraavassa vaiheessa merkittävän lisäpotentiaalin yhtiön tarjoamille palveluille.

"AAC Global on ottanut strategiseksi tavoitteekseen olla yritysten tarvitsemien kielipalveluiden johtava tarjoaja Itämeren alueella. Erityisesti haluamme tukea pohjoismaisia avainasiakkaitamme heidän omissa kansainvälistymisponnisteluissaan. Venäjä ja Pietarin alue ovat asiakkaillemme voimakasta kasvualuetta, joten positiivinen paine palveluidemme ulottamiseksi Pietariin on ollut kova", kertoo AAC Global Oy:n toimitusjohtaja Janne Nevasuo.

"AAC:n toiminnan laajentaminen Pietariin on merkittävä askel myös koko WSOYpro:lle. Nyt perustettava yhtiö ja sen tarjoama infrastruktuuri luovat tulevaisuudessa pohjaa WSOYpro:n muidenkin, erityisesti yrityskoulutukseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseksi Pietarin alueella", kertoo WSOYpro:n johtaja Tuomo Räsänen.

AAC Global Oy on monikielisen viestinnän palveluyritys, jonka palveluihin kuuluvat mm. kielikoulutus, kulttuuri- ja viestintävalmennus, käännöspalvelut sekä yritys- ja toimialakohtaisten termipankkien rakentaminen. AAC Global on osa WSOYpro:ta joka kuuluu SanomaWSOY:n SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmään. WSOYpro tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja niissä työskenteleville ammattilaisille monipuolisia sisältö-, osaamis-, ja viestintäratkaisuja, jotka koostuvat mm. kirjoista, koulutuksesta, valmennuksista ja digitaalisista verkkoratkaisuista.