SanomaWSOY-konserni toteutti vuonna 2004 toiminnassaan määrätietoisesti ja menestyksekkäästi strategisia tavoitteitaan - kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen. - Tuloksemme kehittyi vuonna 2004 erinomaisesti. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat strategiset toimenpiteet, kuten yritysostot sekä onnistunut operatiivinen toiminta. Myös mainosmarkkinoiden myönteinen kehitys tuki suotuisaa kehitystä, SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kertoo vuoden 2004 tuloksesta.

Vuonna 2004 SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi lähes 17 %. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi peräti 30 % ja tulos osaketta kohti noin 26 %.

Sanoma Magazines, WSOY ja Rautakirja jatkoivat vahvaa kansainvälistä kasvua

- Vuoden 2004 ja alkuvuoden 2005 aikana kaikki kolme kansainvälistettävää liiketoimintaamme - aikakauslehdet, oppimateriaalit ja lehtijakelu - toteuttivat strategiaansa menestyksekkäästi, Syrjänen korostaa.

Aikakauslehtiliiketoiminta laajeni merkittävästi. Joulukuussa Sanoma Magazines ilmoitti toiminnan aloittamisesta Serbia ja Montenegrossa. Katsauskauden jälkeen tammikuussa julkistettiin sopimus Venäjällä ja Ukrainassa toimivan Independent Media Holdingin ostamisesta. Yrityskaupan myötä SanomaWSOY:stä tulee Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja.

Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin osto heinäkuussa oli tärkeä askel WSOY:n oppimateriaalien kansainvälistämisessä. Kaupan myötä oppimateriaalit vakiinnuttivat asemansa SanomaWSOY:n kolmantena kansainvälistettävänä liiketoimintana aikakauslehtien ja lehtijakelun rinnalla.

Vuoden aikana Rautakirjan lehtijakelua kansainvälistettiin laajentamalla toimintaa kahteen uuteen maahan - Romaniaan ja Liettuaan. Liettuan yritysosto vahvisti entisestään SanomaWSOY:n johtavaa asemaa Baltian maiden lehtijakelussa.

Sanoma ja SWelcom tekivät historiansa parhaat tulokset

Sanomalehtiä kustantava ja painava Sanoma sekä sähköisen viestinnän keskeinen toimija SWelcom tekivät vuonna 2004 kaikkien aikojen parhaat tuloksensa.

- Sanoman liikevoitto kasvoi noin 71 milj. euroon, vaikka kertaluonteiset myyntivoitot jäivät edellisvuotta pienemmiksi. SWelcomin liikevoitto lähes kahdeksankertaistui 9 milj. euroon ja Nelonen teki historiansa ensimmäisen positiivisen liiketuloksen, Syrjänen toteaa tyytyväisenä.

Vahva kehitys jatkuu

- Olemme oppineet tekemään yhdessä hyvää tulosta vaihtelevissa suhdannetilanteissa ja erilaisilla markkina-alueilla. Uskon, että paras tulos saavutetaan myös jatkossa panostamalla keskeisiin asioihin - kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja palveluihin, Syrjänen sanoo.

- SanomaWSOY on hyvässä kunnossa vastaamaan uusiin haasteisiin. Panostuksemme voimakkaaseen kasvuun ja kehitykseen jatkuvat johdonmukaisesti myös vuonna 2005, Syrjänen tiivistää.


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet