Lukiolaisille suunnattu Päivä Lehtimiehenä -tapahtuma, harjoitustoimitus Piste, sanomalehtiviikko, mediakasvatusta ja työharjoittelua - Sanoman oppilaitosyhteistyöhön kuuluu monenlaista toimintaa. Tavoitteena on saada nuoret lukijat tutustumaan sanomalehtien maailmaan.

- Kun koululaiset oppivat tietämään, miten lehti tehdään, sitä kohtaan syntyy luottamusta ja mielenkiintoa. Kouluyhteistyö on myös lehden markkinointia, nuorisoprojekteista vastaava uutispäällikkö Marja-Riika Saaristo kuvailee. Oppilaitosyhteistyön näkyvin ilmentymä on Päivä Lehtimiehenä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään jo yhdennentoista kerran, tällä kertaa Helsingin Kirjamessujen yhteydessä.

Tapahtumaan osallistuneille nuorille tehdystä kyselystä on käynyt ilmi, että 40 % on myöhemmin työ- ja opiskelu-urallaan tekemisissä viestinnän kanssa. Sanomalehden toimittajaksi on päätynyt 15 %. - Kaikkien nuorisoprojektiemme tavoitteena on tuottaa oivalluksia siten, että pääsee itse osallistumaan lehden tekemiseen, Saaristo kertoo.

Kursseja ja kouluvierailuja

Toinen Helsingin Sanomissa näkyvästi esillä oleva tapahtuma on sanomalehtiviikko helmikuussa. Löydä oma juttusi -logolla koululaisten huomio pyritään kiinnittämään heitä kiinnostaviin aiheisiin.

Sanomalehtiviikolla koulut saavat tilata lehtiä ilmaiseksi ja toimittajat jalkautuvat kouluihin kertomaan lehdestä ja sen tekemisestä. Tänä vuonna viikon saldoksi tuli 40 kouluvierailua.

Sanomalehtiviikolla koululaisia on myös kutsuttu Sanomataloon. Kuvakurssilla lehtikuvauksen saloihin pääsi tutustumaan viikon aikana 20 luokkaa. Helmikuussa 2006 suunnitteilla on lehtikurssi, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi lehden teon eri vaiheet.

Sanomatalon harjoitustoimitus Pisteessä koululaisryhmien oppaina toimii Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien toimittajia. Oppilaat ovat innoissaan, kun kuulevat kokemuksia toimittajilta. Saariston mukaan onkin tärkeää, että ryhmää ohjaa nimenomaan toimittaja.

Uusia tuulia oppilaitosyhteistyöllä

Etelä-Saimaa on kehittänyt uudenlaista oppilaitosyhteistyön mallia Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Liiketalouden toisen vuosikurssin opiskelijat suorittavat Etelä-Saimaassa kahden kuukauden ammatillisen harjoittelujakson. Yhteistyön tuloksena on syntynyt mm. etukorttitutkimus, mielipidekysely lehtiuudistuksesta sekä tilauskampanjoita kauppoihin ja oppilaitoksiin.

Levikkipäällikkö Lasse Lyyra korostaa ennakkosuunnittelua ja selkeitä pelisääntöjä. Opiskelijoiden kanssa tehdään työharjoittelusopimus. He saavat työstään tuntipalkkaa ja myymistään tilauksista tilausprovision. Harjoittelu on ohjatusti itsenäistä. - Olen kehottanut opiskelijoita epäilemään ja kyseenalaistamaan. He ovat ottaneet kehotuksen kiitettävän tosissaan, Lyyra sanoo.

Yliopettaja Pertti Mela Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta pitää tärkeänä, että opiskelijoita koulutetaan myös työelämässä eikä pelkästään koulun penkillä. - Yhteistyö tarjoaa oppilaille tutustumista käytännön markkinointityöhön, tiimityöskentelytaitoja, hyviä kontakteja, työtodistuksen sekä kasvamista vastuuseen, Mela listaa.

Koululinkki tuo lehden tutuksi

Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien yhteinen koululinkki tuo lehteä tutuksi eri-ikäisille koululaisille. Koululinkki Tiina Eskelisen päivään kuuluu medialukutaidon ja viestinnän oppituntien pitämistä peruskouluissa, lukiossa ja ammattikorkeakouluissa, Sanomalehti opetuksessa -materiaalin työstämistä sekä erilaisten kilpailujen suunnittelua ja toteuttamista.

- Ensimmäisten luokkien oppilaille kerrotaan sanomalehden elinkaaresta. Kolmannesta luokasta alkaen sanomalehteä tehdään tutuksi kertomalla lehden rakenteesta. Viidesluokkalaisten ja sitä vanhempien kanssa pohditaan mistä uutiset tulevat lehteen ja mikä on uutisen arvoinen asia. Yläkouluikäiset viettävät tunnin toimittajana ja pohtivat mistä lehden juttuaiheet syntyvät. Heille opetetaan myös medialukutaitoa ja mediakritiikkiä, Eskelinen kertoo.

Kouvolan ja Kymen Sanomilla on yhteinen koululinkki nyt viidettä vuotta. Myös Etelä-Saimaa sai oman koululinkin viime keväänä. Toiminnan runko on hyvin samantyyppinen kuin Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa.

- Toiminta on meillä uutta, joten olemme toistaiseksi panostaneet enemmän markkinointiin, Etelä-Saimaan koululinkki Marjukka Hietalahti kertoo. - Opettajille järjestettävän sanomalehtikasvatusillan tavoitteena on saavuttaa yhteistyön kehittämisestä kiinnostuneita opettajia, joiden kanssa voisimme yhdessä suunnitella mediataitojen opiskelua tukevaa toimintaa.

Teksti: Ritva Lassila