SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuuluvat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä (eli Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä) ovat tänään vähentäneet omistustaan yhtiössä.

Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistus osakepääomasta on pienentynyt alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen omistuksensa on pienentynyt alle yhden viidesosan (1/5). Aatos Erkko omistaa nyt suoraan tai välillisesti 24,06 % SanomaWSOY:n osakkeista ja 26,94 % äänistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot.

Kohdeyhtiön nimi: SanomaWSOY Oyj, Y-tunnus 1524361-1

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 1.3.2005

Osuus SanomaWSOY Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Aatos Erkko omistaa nyt suoraan tai välillisesti seuraavasti:

A-osakkeita

Kpl-määrä: 6 480 816

Osuus osakepääomasta: 4,23 %

Osuus äänimäärästä: 21,82 %

B-osakkeita

Kpl-määrä: 30 354 720

Osuus osakepääomasta: 19,83 %

Osuus äänimäärästä: 5,11 %

Yhteensä:

Kpl-määrä: 36 835 536

Osuus osakepääomasta: 24,06 %

Osuus äänimäärästä: 26,94 %

Aatos Erkko omistaa nyt suoraan seuraavasti:

A-osakkeita

Kpl-määrä: 5 125 832

Osuus osakepääomasta: 3,35 %

Osuus äänimäärästä: 17,26 %

B-osakkeita

Kpl-määrä: 20 041 666

Osuus osakepääomasta: 13,09 %

Osuus äänimäärästä: 3,37%

Yhteensä:

Kpl-määrä: 25 167 492

Osuus osakepääomasta: 16,44 %

Osuus äänimäärästä: 20,64 %

SanomaWSOY Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 153 112 152 kappaleesta osakkeita (A-sarjan osakkeita 23 199 492 ja B-sarjan osakkeita 129 912 660 kappaletta). Osakkeilla on yhteensä 593 902 500 ääntä (A-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake ja B-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake).

Patricia Seppälän kuolinpesän omistus laski osakkeista 5,68 %:iin ja äänistä 8,88 %:iin. Omistuksen lasku ei aiheuta liputusvelvollisuutta.

Robin Langenskiöldin henkilökohtainen omistus on yhä 5,03 % kaikista osakkeista ja 4,88 % kaikista äänistä. Rafaela Seppälän henkilökohtainen omistus on yhä 5,03 % kaikista osakkeista ja 4,88 % kaikista äänistä.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja

talous ja hallinto

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet