Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi sopi vuonna 2003 WSOY:n sähköisen oppimisympäristön, Opit-palvelun käyttöönotosta. Tavoitteena on Espoo-strategian 2005-2007 mukaisesti taata oppilaille ja opettajille yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja opetuksessa. Tieto- ja viestintätekniikan integroiminen opetukseen näin laajasti ja tasa-arvoisesti on kansainvälisestikin ainutlaatuista.

Syksyllä 2003 käynnistynyt laaja Opit-palvelun käyttöönottohanke toteutettiin koulukohtaisesti neljässä vaiheessa. Tämän vuoden alusta Opit-palvelu on ollut noin 30 000 oppilaan ja 3 000 opettajan käytössä kaikissa Espoon suomenkielisen opetuksen 94 oppilaitoksessa.

WSOY:n Opit-palvelu sisältää oppimisympäristön erilaisine työkaluineen, valmiita opetussuunnitelman mukaisia sähköisiä sisältöjä sekä käyttäjäpalvelut mukaan lukien opettajien koulutuksen. Opit-palvelun tavoitteena on valjastaa kouluihin investoitu tietotekniikka tukemaan opetusta ja oppimista sekä madaltaa kynnystä käyttää tietotekniikkaa.

WSOY kuuluu SanomaWSOY-konserniin.