SanomaWSOY:n osakemuunto rekisteröitySanomaWSOY Oyj:n osakemuunto, jossa 10 000 A-sarjan osaketta muunnettiin osakkeenomistajan vaatimuksesta B-sarjan osakkeiksi, on merkitty kaupparekisteriin. Muunnetut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi 29.11.2004 alkaen. Muunnosta tiedotettiin aiemmin 8.11.2004.

Muunnon jälkeen SanomaWSOY:llä on 23 199 492 A-osaketta, joilla on yhteensä 463 989 840 ääntä ja 129 912 660 B-osaketta, joilla on yhteensä 129 912 660 ääntä. Kokonaisosakemäärä on edelleen 153 112 152 kappaletta ja kokonaisäänimäärä muunnon jälkeen on 593 902 500.