Liputusilmoitus Ilkka-Yhtymän osakkeiden myynnistäSanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön 60-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Arnedo Oy on myynyt Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet, ja Arnedon omistusosuus Ilkka-Yhtymän osakepääomasta on laskenut alle 15 %:n (3/20). Arnedo ei enää omista Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita.

Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. SanomaWSOY tiedotti omistusosuuden pienenemisestä Ilkka-Yhtymässä myös kesäkuussa 2002 ja lokakuussa 2003.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Ilkka-Yhtymä Oyj:lle seuraavat tiedot.

Kohdeyhtiön nimi:
Ilkka-Yhtymä Oyj

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
12.11.2004

Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Arnedo Oy omistaa nyt seuraavasti:
I-osakkeita
Kpl-määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %

II-osakkeita
Kpl-määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %

Yhteensä:
Kpl-määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 13 036 296 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 3 825 832 kpl ja II-sarjan osakkeita 9 210 464 kpl). Osakkeilla on yhteensä 85 727 104 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:

Arnedo Oy, kaupparekisterinumero 724.914, Y-tunnus 1445643-9