.Ajasto Osakeyhtiö ja virolaisen OÜ Büroodisainin omistajat ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ajasto Osakeyhtiö ostaa 30 %:n osuuden Büroodisainista. Lisäksi osapuolet ovat sopineet, että Ajastolla on oikeus myöhemmin nostaa omistusosuutensa 100 %:iin.

- Kauppa vahvistaa kalenteriliiketoimintamme markkina-asemaa Baltian maissa ja tarjoaa lisää joustavaa tuotantokapasiteettia koko kalenteriliiketoimintaryhmän käyttöön, Ajasto Osakeyhtiön toimitusjohtaja Yrjö Franssila toteaa.

OÜ Byroodisain on Viron johtava kalenterikustantaja, ja sen palveluksessa on kolmekymmentä työntekijää.

Ajasto on osa WSOY:tä

.