SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2002. Yhtiön hallitukseen valittiin uusina jäseninä Sari Baldauf, Seppo Kievari ja Sakari Tamminen. Uudessa hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajana Paavo Hohti sekä jäseninä Robert Castrén, Jane Erkko, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld ja Hannu Syrjänen. Hallituksen jättivät Aatos Erkko, Esko Koivusalo, Marjukka af Heurlin ja Rafaela Seppälä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen.

Sari Baldauf (s. 1955) on Nokia Networksin toimitusjohtaja ja Nokian johtokunnan jäsen. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Seppo Kievari (s. 1943) on SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäsen. Sakari Tamminen (s. 1953) on Metso Oyj:n varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän varapuheenjohtaja. Tamminen on nimitetty Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2004 alkaen. Hän aloittaa Rautaruukin varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena viimeistään 1.5.2003. Koulutukseltaan Tamminen on kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Kierron aikaansaamiseksi Kyösti Järvinen, Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa täytettäväksi vuoden 2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja Paavo Hohti, Robert Castrén, Jane Erkko ja Robin Langenskiöld vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti vuodelta 2002 maksettavaksi osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,40 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2003 ja osinko maksetaan 10.4.2003.

Kokous päätti SanomaWSOY:n tytäryhtiöiden Sanoma Osakeyhtiön ja Werner Söderström Osakeyhtiön omistamien SanomaWSOY:n B-osakkeiden mitätöinnistä ja sitä vastaavasta osakepääoman alentamisesta sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi. Rautakirja Oyj sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, ja Sanoma Osakeyhtiö sai sulautumisvastikkeena yhteensä 7 877 119 SanomaWSOY:n B-osaketta ja Werner Söderström Osakeyhtiö yhteensä 10 895 899 SanomaWSOY:n B-osaketta. Yhtiön osakepääomaa alennetaan 8 072 397,74 eurolla mitätöimällä maksutta mainitut, yhteensä 18 773 018 B-osaketta.

Osakepääoman alentamisen myötä SanomaWSOY:n osakepääoma alenee 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä laskee 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. Mitätöinnin jälkeen SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.

Tilintarkastajina jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT sekä Pekka Nikula, KHT, varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5 000 euroa kuussa, varapuheenjohtajalle 4 500 euroa kuussa ja jäsenille 3 500 euroa kuussa. Kokouspalkkiona päätettiin maksaa 200 euroa kokoukselta.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet