Pohjoismaiden suurin mediakonserni SanomaWSOY kasvatti ensimmäisellä neljänneksellä niin liikevaihtoaan kuin liikevoittoaankin. "Jouduimme toimimaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen vaikeassa markkinatilanteessa. Pärjäsimme kuitenkin hyvin, sillä vertailukelpoinen liiketulos parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Kustannushallinta ja toiminnan tehostaminen purivat ja liikevoitto parani liikevaihtoa voimakkaammin", SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kommentoi vuoden 2003 ensimmäistä osavuositulosta.

Vuoden ensimmäinen neljännes on media-alan sesonkiluonteesta johtuen tyypillisesti ollut SanomaWSOY:n vaisuin. Siitä huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2003 tammi - maaliskuussa 564,0 (559,0) milj. euroon ja liikevoitto 14,8 (14,0) milj. euroon. Vertailuvuoden 2002 liikevoittoon sisältyi noin 16 milj. euroa myyntivoittoja. SanomaWSOY:n rahoitustuotot pienenivät vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi edellisvuotisesta, sillä vuonna 2002 konserni realisoi arvopaperisalkkuaan. Tämän vuoksi tulos ennen satunnaisia eriä oli -0,1 (23,9) milj. euroa ja tulos osaketta kohden -0,05 (0,07) euroa tammi - maaliskuussa 2003.

Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä tuloksen tavoittelemisesta teki haastavaa mediamainonnan kehitys. Mediamainonta kasvoi Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5 %, mutta ilman eduskuntavaalimainontaa kasvu olisi jäänyt vajaaseen 2 %:iin. Eniten Suomessa kasvoi televisiomainonta, noin 6 %, ja myös sanomalehtimainonta nousi 5 %. Työpaikkailmoittelu väheni edelleen - nyt 13 %. Aikakauslehtimainonta väheni useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa itäistä Keski-Eurooppaa lukuun ottamatta.

Vaikeista olosuhteista huolimatta SanomaWSOY:n yksiköt sopeuttivat toimintaansa hyvin. Toiminta tehostui ja vertailukelpoinen liikevoitto parani niin Sanoma Magazinesissä, Sanomassa, WSOY:ssä, SWelcomissa kuin Rautakirjassakin. Eniten tulostaan paransi SWelcom, joka kutisti liiketappionsa 6,7 milj. eurosta 1,1 milj. euroon. SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen luottaa siihen, että konsernin kehitys on ripeää myös jatkossa:

"Viestintäyhtiön menestys perustuu hyviin sisältöihin ja niiden monipuoliseen ja tehokkaaseen jakeluun. Hyviä sisältöjä ei saada aikaan säästämällä, mutta ei myöskään pelkästään rahalla, vaan ihmisten osaamisella. Taitolaji on toiminnan kehittäminen aikaisempaa niukemmilla panostuksilla siten, että konsernin iskukyky säilyy matalasuhdanteessa ja olemme seuraavan korkeasuhdanteen alkaessa entistä kilpailukykyisempiä", Syrjänen toteaa.

Syrjänen uskoo, että SanomaWSOY:ssä löytyy keinoja hyvän tuloksen tekemiseen myös loppuvuonna, vaikkei mediamainonnassa näy selvää käännettä: "Joudumme edelleen sopeutumaan heikkoon markkinatilanteeseen, mikä merkitsee johdonmukaista tehostamista. Olemme kuitenkin panostaneet moniin keskeisiin asioihin kuten Sanomalan uuteen tuotantolaitokseen sekä lehtilanseerauksiin, ja on perusteltua olettaa, että panostukset alkavat pikku hiljaa tuottaa tulosta. Televisiotoiminnan tulosparannus ylitti odotuksemme jo ensimmäisellä neljänneksellä ."

SanomaWSOY:n rahoitusasema parani alkuvuoden aikana ja oli hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste oli pääomalainat mukaan lukien 46,3 %, kun vuosi sitten vastaava luku oli 40,1 %. Korollinen vieras pääoma pieneni 941,5 (1 360,5) milj. euroon edellisvuotisesta. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 2 529,8 (3 004,8) milj. euroa. Rahoitusaseman parantaminen kuitenkin jatkuu Hannu Syrjäsen mukaan edelleen.

"Jatkamme lupaamaamme ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiä. Siten vahvistamme kassavirtaamme ja varmistamme taseen edelleen kevenemisen, mikä puolestaan vaikuttaa rahoituskuluihin. Rahoituskuluilla on tärkeä merkitys liikevoiton jälkeisiä tulosrivejämme ajatellen", Syrjänen summaa.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kasvun toteutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti kehitys sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonnassa, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen ansiosta liikevaihtoa voimakkaammin.

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava viestintäkonserni, jolla on toimintaa 14:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma (sanomalehtien kustantaminen ja painaminen), Sanoma Magazines (aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa), SWelcom (sähköinen viestintä), WSOY (kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta) ja Rautakirja (kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta ja ravintolatoiminta). Suomessa SanomaWSOY on johtavassa asemassa useilla viestinnän alueilla. Konserni kansainvälistyi merkittävästi vuonna 2001 tehdyn yrityskaupan myötä. SanomaWSOY on nyt Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtikustantaja ja sillä on vahva asema Suomen lisäksi Hollannissa, Belgiassa, Tshekin tasavallassa ja Unkarissa. SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2002 oli 2,4 miljardia euroa.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet