SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön 60-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Arnedo Oy on myynyt Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita, ja Arnedon omistusosuus Ilkka-Yhtymän osakepääomasta on pienentynyt alle yhden viidesosan (1/5). Arnedo omistaa nyt 19,98 % Ilkka-Yhtymän osakepääomasta ja 6,29 % äänimäärästä.

Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. SanomaWSOY tiedotti omistusosuuden pienenemisestä Ilkka-Yhtymässä myös kesäkuussa 2002.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Ilkka-Yhtymä Oyj:lle seuraavat tiedot.

Yhtiön täydellinen nimi:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu:

31.10.2003

Osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Arnedo Oy omistaa nyt seuraavasti:


I-osakkeita
Kpl-määrä: 36 716


Osuus osakepääomasta: 1,13 %
Osuus äänimäärästä: 3,43 %


II-osakkeita
Kpl-määrä: 614 382
Osuus osakepääomasta: 18,85 %
Osuus äänimäärästä: 2,87 %


Yhteensä :
Kpl-määrä: 651 098
Osuus osakepääomasta: 19,98 %
Osuus äänimäärästä: 6,29 %

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 259 074 kappaleesta osakkeita (I-sarjan osakkeita 956 458 ja II-sarjan osakkeita 2 302 616 kpl). Osakkeilla on yhteensä 21 431 776 ääntä (I-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake ja II-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake).


Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Arnedo Oy, kaupparekisterinumero 724.914, Y-tunnus 1445643-9


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet