Kilpailuvirasto on hyväksynyt kaupan, jolla SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö myi Leijonajakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Posti Oyj:lle. Kauppa allekirjoitettiin ja SanomaWSOY tiedotti siitä 23.4.2003. Kauppa astuu voimaan 1.9.2003. Hyväksymisen edellytyksenä oli kaupan osapuolien virastolle antama ehto- ja sitoumuspaketti.

Sanoman tavoitteena on turvata järjestelyllä tulevaisuudessakin laadukas varhaisjakelu, joka on merkittävä kilpailutekijä suomalaiselle lehdistölle. Jakeluliiketoiminnan myyminen maan johtavalle jakelijalle parantaa mahdollisuuksia kehittää Leijonajakelun laatua ja tehokkuutta. Sanoma jatkaa tiivistä yhteistyötä Leijonajakelun kanssa myös kaupan jälkeen. Kauppa toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudestaan.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet