Kilpailuvirasto on hyväksynyt kaupan, jolla SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö myy omistusosuutensa (21,37 %) Janton Oyj:stä BA Capital Management Europe II LLC:n (BACME) nimeämälle R-Laatikko 805 Oy:lle. Kauppa toteutuu viimeistään 30.12.2003. Myyntihinta on 13 euroa osakkeelta. Sanoman myyntivoitto on noin 18 milj. euroa.

Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. SanomaWSOY on tiedottanut kaupasta 12.8. ja 21.11.2003.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet