BA Capital Management Europe II LLC (BACME) on ilmoittanut, että Janton Oyj:tä koskevan ehdollisen myyntisopimuksen due diligence -prosessiin liittyneet edellytykset ovat toteutuneet. Sopimuksen mukaan SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö myy omistusosuutensa (21,37 %) Janton Oyj:stä BACME:lle tai tämän määräämälle taholle.

Kauppa on edelleen ehdollinen edellyttäen mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja sitä, etteivät olosuhteet olennaisesti muutu ennen kaupan toteutumista. BACME:n ja myyjien tulee saattaa kauppa päätökseen kymmenen suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun BACME on saanut kilpailuviranomaisten hyväksynnän kaupalle.

Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. SanomaWSOY tiedotti sopimuksesta ensimmäisen kerran 12.8.2003.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet