Werner Söderström Osakeyhtiö on nostanut omistusosuutensa digitaalipaino Dark Oy:ssä 80 prosentista 90 prosenttiin. Vähemmistöomistajana jatkaa Dark Oy:n toimitusjohtaja Petri Veilo. Kauppakirja allekirjoitettiin 29.8.