SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2001. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa jaetaan 0,51 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2002, ja osinko maksetaan 19.4.2002.

Yhtiön toukokuussa 1998 valitun hallituksen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyi tässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti uuden hallituksen jäsenmääräksi edelleen 11 henkilöä. SanomaWSOY Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Robert Castrén, Aatos Erkko, Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, Kyösti Järvinen, Esko Koivusalo, Robin Langenskiöld, Jaakko Rauramo, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Paavo Hohti. Edellä mainitut henkilöt ovat kaikki todenneet jättävänsä paikkansa uudelleen täytettäviksi kevään 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT sekä Pekka Nikula, KHT, varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT.

Hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet