SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmä Sanoma Magazines on allekirjoittanut aiesopimuksen Isossa-Britanniassa toimivan liiketoimintayksikkönsä (British European Associated Publishers Ltd, BEAP) myymisestä. Neuvotteluja myymisestä jatketaan toimivan johdon ja investointipankin kanssa, ja kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen lähikuukausien aikana.


BEAP on Ison-Britannian johtava ristisanalehtien kustantaja, jonka liikevaihto vuonna 2001 oli
24,9 milj. euroa (15,5 milj. Englannin puntaa).

SanomaWSOY-konsernin strategiana on luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta. Sanoma Magazinesin tavoitteena on saavuttaa johtava markkina-asema keskikokoisilla Euroopan markkinoilla ja myydä ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta.

Osapuolet ovat sopineet, ettei lisätietoa anneta neuvottelujen aikana.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet