Suomen Urheilutelevisio Oy:n suurimmat osakkeenomistajat MTV Oy ja SWelcom Oy tekivät kesäkuussa 2002 aiesopimuksen osakkeiden myynnistä Avanti Broadcasting Oy:lle. Sopimuksen mukaan Avanti Broadcasting Oy:stä olisi tullut Suomen Urheilutelevisio Oy:n suurin yksittäinen osakkeenomistaja 45,2 %:n omistusosuudella.

Aiesopimuksen mukaan MTV Oy olisi myynyt 30,1 % osakkeista ja SWelcom Oy 15,1 % osakkeista, minkä jälkeen kumpikin myyjätaho olisi jäänyt yhtiöön omistajaksi 19,9 %:n omistusosuudella. Lopullinen sopimus oli määrä allekirjoittaa elokuun loppuun mennessä.

Neuvottelut eivät ole elokuun loppuun mennessä vielä johtaneet lopulliseen kauppasopimukseen. Urheilutelevision suurimpien omistajien tavoitteena on edelleen laajentaa yhtiön omistuspohjaa.