Hyvä Terveys -lehden uudeksi päätoimittajaksi nimitetään 1.1.2003 alkaen lehden nykyinen toimituspäällikkö, fil.maist. Maija Toppila, 46.

Maija Toppila on ollut Hyvä Terveys -lehden toimituspäällikkö vuodesta 1996 alkaen ja toiminut myös lehden vt. päätoimittajana vuosien 1996 sekä 1999 aikana. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Tiede 2000 –lehden toimitussihteerinä sekä Avotakka- ja Kauneus ja Terveys –lehtien toimituspäällikkönä.

Lehden nykyinen päätoimittaja Jali Ruuskanen siirtyy 1.1.2003 alkaen projektitehtäviin. Hän toimii vt. toimitusjohtaja Raili Mäkisen alaisuudessa.

Hyvä Terveys -lehteä kustantaa SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Magazines Finland, ja julkaisee Suomalainen Lääkäriseura Duodecim r.y. sekä Tieteen Tiedotus r.y. Lehden levikki on 101 000 kappaletta.