SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.4.2002 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven (sisäänkäynnit M1 tai K1) 4. kerroksen A-salissa, osoite: Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.15. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Hallituksen kokoonpano

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat vuonna 1998 allekirjoittaneet vuonna 2003 päättyvän osakassopimuksen ja edustavat tällä hetkellä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin edelleen yksitoista ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi Paavo Hohti ja jäseniksi Robert Castrén, Aatos Erkko, Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Kyösti Järvinen, Esko Koivusalo, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.

Samalla edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että vaikka hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaan kolme vuotta, kaikki edellä mainitut henkilöt ovat suostuneet tehtävään samalla todeten, että mikäli heidät valitaan hallitukseen vuoden 2002 varsinaisessa yhtiökokouksessa, he jättävät paikkansa uudelleen täytettäviksi keväällä 2003 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön lakiasiainosastolla, Ludviginkatu 6 -8, 3. krs, Helsinki, tiistaista 2.4.2002 alkaen ja lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiön painettu vuosikertomus, johon nämä tiedot pääosin sisältyvät, postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 27.3.2002 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n tai Oy Devarda Ab:n osakasluetteloon ennen 1.5.1999 tai Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakasluetteloon ennen 23.12.1992. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina 2.4.2002 kello 16.15 mennessä joko puhelimitse 010 519 5026, faksitse 010 519 5058 tai sähköpostitse yhtiokokous@sanomawsoy.fi. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Faksitse tai sähköpostitse ilmoittauduttaessa faksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki. Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa lakiasiain toimistopäällikkö Kirsi Vainio, puh. 0105 19 5055. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat voidaan merkitä 27.3.2002 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyydettäessä omaisuudenhoitajat ilmoittavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat yhtiökokousta varten laadittavaan yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2001 jaetaan osinkona 0,51 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli perjantaina 12.4.2002 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan perjantaina 19.4.2002.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Helsingissä 27.2.2002

SanomaWSOY Oyj

Hallitus


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet