SanomaWSOY Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2001 päätti valita SanomaWSOY Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi Robert Castrénin ja valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous valitsi johtaja Robert Castrénin SanomaWSOY:n hallitukseen hallituksesta eronneen L. J. Jouhkin jäljellä olevaksi, vuoden 2002 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi. Castrén (s. 1957) on ollut Sanoma Osakeyhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1994 ja varapuheenjohtaja vuodesta 1999. Hän toimii myynti- ja markkinointijohtajana UPM-Kymmenen tytäryhtiö Seven Seas Oy:ssä. Koulutukseltaan Castrén on diplomiekonomi (Svenska Handelshögskolan).

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan annettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittaus- tai lunastusoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin.

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet