SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö myy osan osakkuusyhtiönsä Savon Mediat Oy:n osakkeista Keskisuomalainen Oyj:lle. Sanoma Osakeyhtiö myy Keskisuomalaiselle 3 636 ja sen omistukseen jää 7 229 Savon Mediat Oy:n osaketta. Kauppahinta on 32,7 milj. markkaa ja vastaa Savon Mediat Oy:n 450 milj. markan kokonaisarvoa. Sanoma Osakeyhtiön omistusosuus Savon Mediat Oy:stä laskee kaupan myötä 21,73 %:sta 14,46 %:iin, joten kaupan jälkeen Savon Mediat Oy ei ole enää Sanoma-konsernin osakkuusyhtiö.

Sanoma Magazines -yrityskaupan seurauksena SanomaWSOY realisoi strategiansa mukaisesti ydinliiketoimintaansa liittymätöntä omaisuutta. Savon Mediat Oy:n vähemmistöosuudesta luopuminen sopii konsernin strategiaan.

Kaupan yhteydessä myös TS-Yhtymä Oy ja Ilkka-Yhtymä Oyj ovat myyneet Keskisuomalaiselle Savon Mediat Oy:n osakkeita siten, että Keskisuomalaisen omistusosuus Savon Mediat Oy:stä nousee 66,6 %:iin. Järjestelyyn sisältyy optio, jonka mukaan myyjillä on 1.6.2004 alkaen oikeus myydä Keskisuomalaiselle koko omistuksensa Savon Mediat Oy:stä yhteensä noin 100 milj. markalla lisättynä oman pääoman muutoksella, mikä vastaa Savon Mediat Oy:n 300 milj. markan kokonaisarvoa. Vastaavasti Keskisuomalaisella on oikeus samasta päivästä alkaen ostaa loput Savon Mediat Oy:n osakkeista yhteensä noin 122 milj. markalla lisättynä oman pääoman muutoksella, mikä vastaa Savon Mediat Oy:n 366 milj. markan kokonaisarvoa .

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet