Helsinki Median Erikoislehdet-yksikön johtaja, FM Eero Sauri nimitetään 1.4.2001 alkaen johtajaksi vastuualueenaan yhtiön kustannustoiminnan kansainvälistymisprojektit. Kansainvälistyminen on Helsinki Median keskeisiä strategisia tavoitteita; päämääränä on saada vuoteen 2005 mennessä 20 prosenttia liikevaihdosta ulkomailta.

Eero Sauri on ollut Erikoislehtien johtaja vuodesta 1986 ja käynnistänyt mm. Helsinki Median liiketoiminnan Ruotsissa. Aiemmin hän on toiminut mm. Apu-lehden päätoimittajana ja A-lehdet Oy:n varatoimitusjohtajana. Sauri jatkaa Helsinki Median johtoryhmän jäsenenä.

Erikoislehdet-yksikön johtajaksi nimitetään 1.4.2001 lähtien ekonomi, MSc Eija Soratie, joka siirtyy toimeen Helsinki Median ilmoitusmarkkinointijohtajan tehtävästä. Hän jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Soratie on aiemmin työskennellyt Helsinki Media Painon (nyk. Hansaprint) myyntijohtajana ja ilmoitusjohtajana Uusi Suomi Oy:ssä. Erikoislehdet kustantaa tietotekniikan julkaisuja, harrastelehtiä sekä yritysjulkaisuja ja -hakemistoja.