Helsingin käräjäoikeus on tänään tuominnut WSOY:n pääjohtajan ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajan sijaisen Antero Siljolan neljästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä yhteiseen sakkorangaistukseen. Rangaistus on 120 päiväsakkoa á 1 046 markkaa eli yhteensä 125 520 markkaa.

Käräjäoikeus katsoi, että Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n hallituksen jäsenenä ja pääjohtajana sekä Rautakirja Oyj:n hallituksen jäsenenä Siljola on saanut asemansa nojalla tietää WSOY:n ja Rautakirjan osaketta koskevan julkistamattoman seikan, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon ja käyttänyt tietoa hyväkseen hankkiakseen itselleen aineellista etua antamalla toimeksiannon ostaa näiden yhtiöiden osakkeita, ja siten rikkonut arvopaperimarkkinalain 5 luvun 1 pykälää.

Siljola osti WSOY:n B-osakkeita syyskuussa 1996 ja lokakuussa 1997 yhteensä 450 kappaletta 69 300 markalla ja Rautakirjan B-osakkeita lokakuussa 1997 ja helmikuussa 1998 yhteensä 375 kappaletta 149 250 markalla. Osakkeet ovat edelleen Siljolan omistuksessa.

Antero Siljola on ilmoittanut pidättäytyvänsä toistaiseksi SanomaWSOY Oyj:n ja Rautakirja Oyj:n hallituksen työskentelystä. SanomaWSOY:n hallitus ottaa asian esille seuraavassa kokouksessaan.