Sanoma-WSOY Oyj:n osakemuunto, josta tiedotettiin 17.3.2000, on merkitty kaupparekisteriin. Muunnossa 196.772 A-sarjan osaketta muunnettiin osakkeenomistajien vaatimuksesta B-sarjan osakkeiksi.

Muunto liittyi sulautumisen yhteydessä sovittuihin, Sanoma Osakeyhtiön perinteisten henkilöomistajien äänivallan vähentämiseen tähtääviin järjestelyihin, joista tiedotettiin 15.5.1998.

Kokonaisosakemäärät muunnon jälkeen

A-osakkeita on 5.805.123 kappaletta, joilla on ääniä 116.102.460. B-osakkeita on 30.575.276, joilla on ääniä 30.575.276. Kokonaisosakemäärä on ennallaan, 36.380.399 kappaletta, kokonaisäänimäärä on 146.677.736.

SANOMA-WSOY OYJ

Raija Kariola johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet