Sanoma Osakeyhtiö investoi uuteen painotekniikkaan 456 miljoonaa markkaa. Korvausinvestoinnin myötä Sanomalan painon laatu sekä mahdollisuudet neliväripainamiseen ja joustavaan lehden rakenteeseen paranevat merkittävästi. Myös kustannustehokkuus ja tuottavuus kasvavat.

Investointi sisältää kaksi painokonetta, postituksen välivaraston ja uuden painohallin rakentamisen Vantaan Sanomalaan sekä uuden taittolaitteen hankinnan Varkauden painoon. Investoinnin laajuudesta päätettäessä on otettu huomioon Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiön Kymen Lehtimedia Oy:n painojen kapasiteetti asiakaspainotöiden tuottajana. Investointi ei kasvata Sanomalan asiakaspainotyökapasiteettia.

Investointipäätökseen sisältyy varautuminen Forssan painolaitoksen tuotantolinjan investointiin ja Varkauden painolaitoksen painokoneinvestointiin. Kyseiset investoinnit toteutuvat, jos vireillä olevat painoyhteistyösopimukset solmitaan ja muut edellytykset täyttyvät.

Investointi perustuu Helsingin Sanomien kehitystavoitteisiin. Uusissa painokoneissa voidaan painaa kauttaaltaan nelivärinen sanomalehti, jonka eri osien laajuus mukautuu päivän tilanteeseen. Sanomalehden osat on mahdollista kohdentaa myös alueellista uutisointia ja mediatilan myyntiä varten. Lehden deadline siirtyy myöhemmäksi, jolloin lehteen saadaan entistä tuoreempaa aineistoa. Uusi painotekniikka vastaa näin tulevaisuuden toimitustyön ja mediamyynnin vaatimuksiin.

SanomaWSOY:n tulos ennakkotietona

Sanoma-WSOY Oyj julkaisee 3.3.2000 klo 14.15 ennakkotietona vuoden 1999 pro forma -tilinpäätöstiedoista liikevaihdon, liikevoiton, voiton ennen satunnaiseriä ja veroja sekä osakekohtaisen tuloksen. Tilinpäätöstiedote julkistetaan aiemman ilmoituksen mukaisesti 15.3.2000 klo 13.00.

Sanoma-WSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2000 klo 10.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13, Helsinki.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet