Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö Startel Oy on ostanut Esmerk Oy:n koko osakekannan. Myyjinä olivat Kari ja Satu Salonen sekä Thomson Corporate Publishing Finland Oy. Esmerk tuottaa asiakkaan tarpeen mukaan koostettuja täsmäreferaatteja yli tuhannesta tietolähteestä ympäri maailmaa. Esmerkin liikevaihto vuonna 1998 oli 29,3 Mmk ja nettotulos 1,8 Mmk. Yhtiön liikevaihdosta 80 % syntyy Suomessa, Englannissa, Ruotsissa ja Saksassa.

Startel Oy:n osana Esmerk vahvistaa Uutistoimisto Startelin, Taloussanomien ja Verkko-Taloussanomien toimintaa tuomalla kansainvälisen referaattitietokanavan tehokkaaseen jakeluun.

Esmerkin tuottamilla referaateilla on yli 30.000 loppukäyttäjää 25 maassa. Yhtiöllä on hyvin toimiva kansainvälinen tuotantoprosessi ja organisaatio tiivistetyn tiedon tuottamiseen. Yhtiö tuottaa seitsemällä kielellä referaatteja yli tuhannesta tietolähteestä useasta eri maasta. Esmerk on edelläkävijä asiakkaiden intranetteihin jaettavien informaatiopalveluiden tuottamisessa. Esmerk Oy on perustettu vuonna 1975. Yhtiö toimii 13 maassa ja sen palveluksessa on 110 henkilöä.

Sanoma Osakeyhtiö omistaa 90 prosenttia Startel Oy:stä. Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy sekä kahta viimeksi mainittua omistava Oy Devarda Ab fuusioituvat 1.5.1999 Sanoma-WSOY Oyj:ksi.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Aarno Heinonen
varatoimitusjohtaja

STARTEL OY


Antti-Pekka Pietilä
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Startelin toimitusjohtaja Antti-Pekka Pietilä, puh. (09) 122 4100 tai 0400-427 825.

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet