Sanoma-WSOY Oyj on lisännyt omistusosuuttaan Tietovalta Oy:ssä 20,3 prosenttiin. Kauppa toteutettiin sekä suunnatulla osakeannilla että osakkeiden ostolla yhtiön perustajilta.

Kauppa on jatkoa tammikuussa 1999 toteutetulle järjestelylle, jossa Sanoma Osakeyhtiöstä tuli Tietovallan osakas 14,9 prosentin osuudella. Osakkeet siirtyivät Sanoma-WSOY Oyj:lle 1.5.1999 toteutuneen sulautumisen seurauksena. Järjestelyyn sisältyi optio kasvattaa omistusosuus yli 20 prosenttiin.

Uusmediayhtiö Tietovalta Oy tuottaa multimedia-, verkko- ja WAP-ratkaisuja viestinnän, viihteen, koulutuksen ja myynnin tarpeisiin. Sen liikevaihto 30.6.1999 päättyneellä tilikaudella oli 20,9 miljoonaa markkaa, liikevoitto 1,3 miljoonaa markkaa ja tilikauden tulos 0,6 miljoonaa markkaa. Kuluvan tilikauden arvioitu liikevaihto on noin 40 miljoonaa markkaa.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet