Sanoma-WSOY Oyj:hin sulautuva Helsinki Media Company Oy on tänään lisännyt täysin omistetun norjalaisen tytäryhtiönsä Helsinki Media Company A/S:n omistusosuutta ja äänivaltaa norjalaisessa A-pressen ASA:ssa 20 prosenttiin. Osakkeet on hankittu useammassa erässä. Osuuden kokonaishinnaksi tulee 220 miljoonaa Norjan kruunua.

A-pressen on Norjan toiseksi suurin, pörssinoteerattu mediakonserni, jonka vuosiliikevaihto vuonna 1997 oli 2188,3 miljoonaa Norjan kruunua. Konsernilla on lukuisia paikallissanomalehtiä, joista useimmat ovat johtavia markkina-alueellaan. Yhtiöllä on kolmanneksen osuus norjalaisesta mainosrahoitteisesta TV2:sta ja TV2:n kautta 16,4 prosentin osuus TVNorgesta.

A-pressenin tuloskehitys vuosilta 1996 - 98 on ollut laskeva. Vuoden 1997 nettotulos oli 17,4 miljoonaa Norjan kruunua. Tuloksen alenemiseen ovat vaikuttaneet TV2:n ohjelmapanostukset, paikallistelevisioiden ja muutamien kaupunkilehtien kannattamattomuus, painojen uudelleenjärjestelyt sekä uuden painon tuotanto-ongelmat.

A-pressenin päätoimialat ovat samat kuin Sanoma Osakeyhtiöllä ja Helsinki Medialla. Konserni on kasvanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana ostamalla paikallislehtiä sekä laajentumalla sanomalehtikustantamisesta uusiin medioihin ja televisiotoimintaan.

Kaupan tavoitteena on pitkäaikainen strateginen yhteistyö ja omistuksen arvonnousu. Arvon kasvattamiselle on hyvät mahdollisuudet tekemällä yhteistyötä suurimpien osakkaiden kesken.

Lisätietoja antaa Helsinki Median hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo, puh. (09) 122 4630.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Antero Siljola
pääjohtaja

HELSINKI MEDIA COMPANY OY


Jaakko Rauramo
hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet