Werner Söderström Oyj - WSOY:n tulos ennen satunnaiseriä poikkeaa osavuosikatsauksessa 1.1. - 31.8.1998 annetusta ennusteesta ostettujen yhtiöiden arvioitua heikomman tuloskehityksen, emoyhtiön toteutuneiden tavanomaista suurempien epäkurantointien sekä uudelleen suuntautumisesta johtuvien liiketoiminnan panostusten takia.

WSOY-konsernin liikevaihto tilikaudella 1998 oli 1 256,3 (1 127,8) Mmk ja tulos ennen satunnaiseriä 200,7 (229,8) Mmk.

WSOY:n tilinpäätöstiedote vuodelta 1998 julkistetaan tiistaina 16.3. klo 9.00. Tiedote sisältää pro forma -tilinpäätöksen Sanoma-WSOY:ksi fuusioituvista yhtiöistä.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY


Antero Siljola
pääjohtaja

LISÄTIETOJA: pääjohtaja Antero Siljola, puh. (09) 6168 200 tai gsm 040 5808 280 ja varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen (09) 6168 219 tai gsm 0400 408 938.

JAKELU: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet