Sanoma Osakeyhtiö on tänään tehdyllä kaupalla ostanut Janton Oy:n nykyisiltä omistajilta yhteensä 20 % yhtiön osakekannasta. Kaikki myyjät säilyvät myös kaupan jälkeen Janton Oy:n omistajina.

Sanoma Osakeyhtiön tavoitteena on kehittää ja tehostaa jakelutoimintojaan. Janton Oy on muun ohessa erikoistunut osoitteettomaan painotuotejakeluun ja on toimialan johtava yritys.

Kauppa ei vaikuta Janton Oy:n henkilöstöön eikä sen operatiiviseen toimintaan.

Janton Oy:n suunnittelemaa listautumista Helsingin Arvopaperipörssiin selvitetään edelleen.

Janton Oy:n toiminta media-alan aktiivisena ja uusia toimintamalleja kehittävänä yhtiönä jatkuu ennallaan. Yhtiön tavoitteena on säilyttää asemansa graafisen alan parhaiden yritysten joukossa sijoitetun pääoman tuotolla ja tuloksentekokyvyllä mitattuna.

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n hallitukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiöt sulautuvat Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi. Sulautumissuunnitelman alustavan aikataulun mukaan sulautumislupa rekisteröidään ja sulautuminen tulee voimaan 1.5.1999.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja

SANOMA OSAKEYHTIÖ

Matti Ojares varatoimitusjohtaja

LISÄTIETOJA ANTAVAT: Sanoma Osakeyhtiön varatoimitusjohtaja Martti Ojares, puh. 09-1221 ja Janton Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Mäkelä puh. 0400-503142

JAKELU: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet