Otava lunastaa WSOY:n osuudet Yhtyneet Kuvalehdet Oy:stä, Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy:stä ja Acta Print Oy:stä. Kirjakerhoyhteistyötä jatketaan kaupalliselta pohjalta.

Werner Söderström Oyj - WSOY:n hallitus on tänään 28.8. hyväksynyt sopimuksen, jolla Kustannusosakeyhtiö Otava lunastaa WSOY:n osuudet yhtiöiden tasaomisteisista yhteisyrityksistä. Omistusoikeus osakkeisiin ja yhtiöiden hallinto siirtyvät Otavalle 31.8.1998.

Kokonaiskauppahinta on 778 Mmk, ja sen vaikutus WSOY:n kuluvan vuoden nettotulokseen on noin 470 Mmk. Luovutusvoitto käytetään kasvuinvestointeihin.

WSOY:n ja Otavan tasaomisteisten osakkuusyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sisältyy lunastuslauseke, joka oikeuttaa Otavan lunastamaan WSOY:n osuudet yhteisyrityksistä, kun WSOY, Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab sulautuvat Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi 1.5.1999.

WSOY ja Otava katsoivat kuitenkin, että molempien omistajien ja osakkuusyhtiöiden edun mukaista on toteuttaa osakkeiden lunastus jo ennen sulautumisen voimaantuloa.

Sulautuvien yhtiöiden hallitukset ja WSOY:n hallintoneuvosto ovat sulautumissuunnitelman mukaisesti hyväksyneet lunastussopimuksen.

WERNER SÖDERSTRÖM OYJ - WSOY

Antero Siljola pääjohtaja

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Pääjohtaja Antero Siljola, puh. (09) 6168 200 tai 040-580 8280 Varatoimitusjohtaja Aarno Heinonen (09) 6168 219 tai 0400-408 938